พระเจ้านำแสงสว่างผ่าน รายการวิทยุ

พระเจ้านำแสงสว่างผ่าน รายการวิทยุ “รายการเพราะคุณคือที่รัก ได้เสริมสร้างความเชื่อให้กับผม เพราะทำให้ผมหันกลับมาใคร่ครวญถึงชีวิตของผมกับพระเจ้า”
1005111302f21c1029897d1eac
ชื่อ คุณ สมชาย  สังสุวรรณ   อายุ 36 ปี อาชีพ นวดแผนไทย
ที่อยู่   อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
ข้อมูล
คุณ สมชาย อาศัยอยู่ที่ จ.ยโสธร เขาเล่าถึงชีวิตที่ผ่านมาของเขาว่า ชีวิตของเขาไม่ค่อยมีความรุ่งเรืองเท่าไหร่ และมาเกิดปัญหาหนักในชีวิตเมื่อต้องมาสูญเสียดวงตาทั้งสองข้าง โดยเสียดวงตาทีละข้างเริ่มตั้งแต่ขณะอายุ 19 ปี ก็โดนมีดแทงตาทำให้เสียตาไปข้างหนึ่ง และอยู่มาเมื่อ 10 เดือนที่แล้วก็ไปทำงานที่จังหวัดภูเก็ต ก็ได้ไปตัดไม้ไผ่เกิดอุบัติเหตุไม้ไผ่ดีดเข้าตาอีกข้างหนึ่ง ทำสูญเสียดวงตาไป เขาจึงกลายเป็นคนตาบอดทั้งสองข้าง ในขณะนั้นก็มีคนมาประกาศเป็นพยานถึงเรื่องของพระเยซูคริสต์ แต่เขาก็ยังไม่ค่อยจะเชื่อถือเท่าไหร่ เมื่อย้ายมาอยู่ที่ศูนย์คนตาบอดจังหวัดยโสธร ก็มีโอกาสเปิดฟังวิทยุ และเจอรายการ “เพราะคุณคือที่รัก” จึงติดตามรับฟังการรับฟังรายการนี้ทำให้เขาคิดถึงเรื่องของพระเจ้าที่เคยมี คนประกาศกับเขา ในขณะนี้เขาได้แสวงหาพระเจ้ามากขึ้น เพราะรู้สึกมืดมนในชีวิต ไม่รู้ว่าชีวิตของตนจะเดินไปทางไหน เขาได้ฝึกฝนในอาชีพนวดแผนไทยไปด้วยเพื่อจะหาเลี้ยงชีวิต การประสบความทุกข์ยากในชีวิต และความไม่มั่นใจในอนาคตทำให้เขาแสวงหาในสิ่งที่จะทำให้เขามั่นใจ การเปิดฟังรายการวิทยุก็เป็นหนทางหนึ่งที่เขาสามารถทำได้ และการรับฟังรายการของคริสเตียนเป็นสิ่งที่ชี้นำให้เขารู้จักกับชีวิต เขากล่าวว่า “รายการเพราะคุณคือที่รัก ได้เสริมสร้างความเชื่อให้กับผม เพราะทำให้ผมหันกลับมาใคร่ครวญถึงชีวิตของผมกับพระเจ้า” คุณสมชายได้เปิดใจออกต้อนรับพระเยซูคริสต์ เพราะพระองค์เป็นที่พึ่งของเขา และประทานความมั่นใจในการดำเนินชีวิตต่อไปของเขาด้วย
ในขณะนี้ทางทีมงานก้าวไปสู่ความ สว่างได้แนะนำคริสตจักรยโสธรให้กับเขา เพื่อทางคริสตจักรจะติดตามดูแลฝ่ายจิตวิญญาณของเขาให้เติบโต ซึ่งรายการ “เพราะคุณคือที่รัก” ก็ได้ออกอากาศที่สถานีวิทยุชุมชนของคริสตจักรนี้ด้วย จึงฝากอธิษฐานเผื่อคุณสมชายในด้านจิตวิญญาณ และในการดำเนินชีวิต ที่จะได้รับการทรงนำในชีวิตที่มืดมนของเขา เพื่อให้เขามีกำลังใจ และสามารถเติบโตเป็นลูกแกะที่ดีของพระเจ้าต่อไป

Comments

comments

Updated: April 22, 2014 — 4:36 pm
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา