Category: Uncategorized

กิจกรรม “ถุงปันสุข”จุดสกัดบ้านบ่อหวี ค่ายทหารพรานทับพญาเสือ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

กิจกรรม “ถุงปันสุข” ณ จุดตรวจ/จุดสกัดบ้านบ่อหวี ค่ายทหารพรานทับพญาเสือ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมรับใช้ 4 ขอบคุณอาสาสมัครร่วมรับใช้ คุณทอฟ้า สุรศิลป์พิศุทธิ์ แห่งบ้านเพียงตะวัน ที่มีหัวใจในการรักเด็กๆ และรักพระเจ้า ได้นำ “ถุงปันสุข” ไปมอบไว้ที่ตู้ปันสุข ณ จุดตรวจ/จุดสกัดบ้านบ่อหวี ค่ายทหารพรานทับพญาเสือ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้มอบหนังสือ “น้องรู้ไหม พระเยซูคือใคร” เพื่อใส่ในถุงปันสุขด้วย   ขอบคุณพระเจ้าสำหรับโอกาสอันดีที่พระองค์ทรงประทานให้แก่เด็กๆ เหล่านี้ ขอพระองค์ทรงนำชีวิตของเด็กเหล่านี้และเจ้าหน้าที่ทหารที่จะพบกับความรักและสันติสุขของพระองค์ด้วยเถิด ขอบคุณ คุณทอฟ้า สุรศิลป์พิศุทธิ์ แห่งบ้านเพียงตะวัน ที่มีส่วนในการรับใช้ร่วมกับองค์การก้าวไปสู่ความสว่างด้วยดีเสมอมา ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร ทรงเสริมกำลังเรี่ยวแรง และทรงปกป้องท่านและครอบครัวให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวง

กิจกรรมแจกกิ๊ฟเช็ทวันแม่ โรงเรียนบ้านกุดเลา อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

**กิจกรรมแจกกิ๊ฟเช็ทวันแม่ โรงเรียนบ้านกุดเลา ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมรับใช้ 3 ขอบคุณอาสาสมัครร่วมรับใช้ คุณครู จงใจ ภูมิโสม คุณครูโรงเรียนบ้านกุดเลา ที่มีหัวใจในการรักเด็กๆ และรักพระเจ้า โดยทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ประสานงานดำเนินการติดต่อกับคุณครูเพื่อมอบกิ๊ฟเซ็ทวันแม่ไปมอบให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนดังกล่าว ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ปลูกฝังคุณค่าและค่านิยมที่มีต่อมารดาผู้ให้กำเนิดได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่เด็กเหล่านี้จะได้รู้จักกับความรักในองค์พระเยซูคริสต์ผ่านกิ๊ฟเซ็ทที่ได้รับไปอีกด้วย ขอบคุณพระเจ้าสำหรับโอกาสอันดีที่พระองค์ทรงประทานให้แก่เด็กๆ เหล่านี้ ขอพระองค์ทรงนำชีวิตของเด็กเหล่านี้ที่จะพบกับความรักของพระองค์ด้วยเถิด ขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเลาและคุณครูจงใจ ภูมิโสม ที่มอบโอกาสในการรับใช้แก่ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่าง ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร

กิจกรรมแจกกิ๊ฟเซ็ทวันแม่ สถานประกาศบ้านเปี่ยมรัก จ.ปราจีนบุรี

กิจกรรมแจกกิ๊ฟเซ็ทวันแม่ สถานประกาศบ้านเปี่ยมรัก ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมรับใช้ 2 สถานประกาศบ้านเปี่ยมรัก อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เป็นอีกสถานที่แห่งหนึ่งที่ได้ร่วมมือ ร่วมใจ และร่วมรับใช้กับทีมงานองค์การด้าวไปสู่ความสว่างด้วยดีเสมอมา และในช่วงเทศกาลวันแม่ที่ผ่านมาก็เช่นกัน อาจารย์กนกรัตน์ เขมสุนทร ผู้ดูแลบ้านเปี่ยมรัก ได้มีโอกาสนำกิ๊ฟเซ็ทวันแม่ไปมอบให้กับเพื่อนบ้านและพี่น้องในสถานที่ต่างๆ ที่ท่านมีความสัมพันธ์ด้วยเป็นอย่างดี อันเป็นการสำแดงความรักของพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันแม่ที่ผ่านมา ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการทรงนำให้พันกิจและการงานนี้ได้ถูกส่งต่อไปยังพี่น้องในท้องถิ่นเหล่านี้ผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ ขอบคุณอาจารย์กนกรัตน์ เขมสุนทร ที่มีหัวใจในการรับใช้ด้วยสุดใจเสมอ

ฟังเพลงคริสเตียนฟังต่อเนื่อง : อัลบั้ม Sweet Gospel ชุดที่ 1

มาแล้ว! มาฟังเพลงแห่งกำลังใจในอัลบั้ม Sweet Gospel ชุดที่ 1 ให้เรามาเติมพลังกายใจของเราด้วยเพลงเหล่านี้ เพื่อเราจะสามารถเดินต่อไปข้างหน้าด้วยพลังความรักขององค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราด้วยกัน คลิกเพื่อรับฟังได้เลย ฟังแล้ว!! อย่าลืมกด Like กด Love และกด Share เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างด้วย จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

“โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตด้วยการร้องเพลง” คจ.พรทวี จ.สุพรรณบุรี

โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตด้วยการร้องเพลง ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2020 ที่ผ่านมา องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมในโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตด้วยการร้องเพลงกับคริสตจักรพรทวี อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี โครงการดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพกายและจิตใจให้แข็งแรงเบื้องต้นก่อนที่จะไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษา อันเป็นการดูแลสุขภาพกายและจิตใจตั้งแต่เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี

Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา