เทศกาลทนทุกข์ ธรรมชีวิตประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2023 “ไม่อาย”

ข้อพระคัมภีร์: ในเวลาที่พระเยซูทรงประทับอยู่หมู่บ้านเบธานี ในเรือนของซีโมนคนโรคเรื้อน ขณะเมื่อทรงนั่งเสวยพระกระยาหารอยู่ มีหญิงผู้หนึ่งถือผอบน้ำมันหอมราคาแพงมากมาเฝ้าพระองค์ แล้วเทน้ำมันนั้นบนพระเศียรของพระองค์ พวกสาวกของพระองค์เมื่อเห็นก็ไม่พอใจ จึงว่า “เหตุใดจึงทำให้ของนี้เสียเปล่า น้ำมันนั้นถ้าขายก็ได้เงินมาก แล้วจะแจกให้คนจนก็ได้” พระเยซูทรงทราบจึงตรัสแก่เขาว่า “กวนใจหญิงนี้ทำไม เขาได้กระทำการดีแก่เรา ด้วยว่าคนยากจนมีอยู่กับท่านเสมอแต่เราไม่อยู่กับท่านเสมอไป ซึ่งหญิงนี้ได้เทน้ำมันหอมบนกายเรา เขากระทำเพื่อการศพของเรา เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า การซึ่งหญิงนี้ได้กระทำจะเลื่องลือไปเป็นที่ระลึกถึงเขาที่ไหนๆ ที่ข่าวประเสริฐนี้จะประกาศไปทั่วพิภพ” (มัทธิว 26:6-13) ข้าพเจ้าสงสัยว่ามารีย์คาดหมายว่า ผู้คนจะทำให้เธอได้อายหรือไม่ เมื่อเธอชโลมน้ำมันหอมลงบนพระเศียรของพระเยซูเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ (ยอห์นบทที่ 12 บอกอย่างชัดเจนว่าผู้หญิงคนนี้คือ มารีย์พี่สาวของลาซารัส ซึ่งเธอมีเหตุผลที่ดีที่จะแสดงความขอบคุณต่อพระเยซู)…

Continue reading

เทศกาลทนทุกข์ ธรรมชีวิตประจำวันพุธที่ 15 มีนาคม 2023 “มองเห็นพระเยซู”

ข้อพระคัมภีร์: [พระเยซูตรัสว่า] “โอ เยรูซาเล็มๆ ที่ได้ฆ่าบรรดาผู้เผยพระวจนะ และเอาหินขว้างผู้ที่รับใช้มาหาเจ้าถึงตาย เราใคร่จะรวบรวมลูกของเจ้าไว้เนืองๆ เหมือนแม่ไก่กกลูกอยู่ใต้ปีกของมัน แต่เจ้าไม่ยอมเลยหนอ ดูเถิด นิเวศของเจ้าจะถูกทอดทิ้งและเริศร้าง ด้วยเราว่าแก่เจ้าทั้งหลายว่า ตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าจะไม่เห็นเราอีก กว่าเจ้าจะออกปากกล่าวว่า ‘ขอให้ท่านผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญ’ ” (มัทธิว 23:37-39) นี่เป็นภาพที่น่ารักมาก ภาพของแม่ไก่ที่กกลูกของมันไว้ใต้ปีกของตน เพื่อปกป้องลูกๆ จากอันตรายของเหยี่ยวหรือสุนัขจิ้งจอก แม่ไก่พร้อมจะปกป้องลูกๆ ให้ปลอดภัยแม้ด้วยชีวิตของตนเอง มิน่าล่ะ พระเยซูจึงทรงใช้ภาพนี้อธิบายถึงความรักของพระองค์ที่มีต่อเรา แต่บรรดาผู้นำแห่งกรุงเยรูซาเล็มไม่พร้อม คนเหล่านั้นไม่รู้จักพระเจ้าของตนในสภาพของบุรุษที่ยืนอยู่ต่อหน้าเขา และดังนั้นพระเยซูจึงตรัสว่า “เจ้าจะไม่เห็นเราอีก…

Continue reading

เทศกาลทนทุกข์ ธรรมชีวิตประจำวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2023 “โง่หรือเปล่า”

ข้อพระคัมภีร์: [พระเยซูตรัสว่า] ยัง​มี​เจ้า​ของ​สวน​ผู้​หนึ่ง​ได้​ทำ​สวน​องุ่นแล้ว​ล้อม​รั้ว​ไว้​รอบ เขา​ได้​สกัด​บ่อ​ย่ำ​องุ่น​ใน​สวน และ​สร้าง​หอ​เฝ้า ให้​ชาวสวน​เช่า แล้ว​ก็​ไป​ต่างประเทศ​เสีย ครั้น​ถึง​ฤดู​ผล​องุ่น จึง​ใช้​พวก​บ่าว​ไป​หา​คน​เช่า​สวน เพื่อ​จะ​รับ​ผล​ของ​เขา แต่​คน​เช่า​สวน​นั้น​จับ​คน​ของ​เขา​เฆี่ยน​ตี​เสีย​คน​หนึ่ง ฆ่า​เสีย​คน​หนึ่ง เอา​หิน​ขว้าง​เสีย​ให้​ตาย​คน​หนึ่ง​  อีก​ครั้ง​หนึ่ง​เขา​ก็​ใช้​บ่าว​อื่นๆ ไป​มากกว่า​ครั้ง​ก่อน แต่​คน​เช่า​สวน​ก็​ได้​ทำ​แก่​เขา​อย่าง​นั้น​อีก ครั้ง​ที่สุด​เขา​ก็​ใช้​บุตร​ของ​เขา​ไป​หา พูด​ว่า ‘เขา​คง​จะ​เคารพ​บุตร​ของ​เรา’ แต่​เมื่อ​คน​เช่า​สวน​เห็น​บุตร​เจ้า​ของ​สวน​มา​ก็​พูด​กัน​ว่า ‘คน​นี้​แหละ​เป็น​ทายาท ฆ่า​เสีย​เถิด แล้ว​ก็​ยึด​มรดก​ของ​เขา’  เขา​จึง​พา​กัน​จับ​บุตร​นั้น​ผลัก​ออกไป​นอก​สวน​แล้ว​ฆ่า​เสีย (มัทธิว 21:33ข–39) ความโง่เขลาของเจ้าของสวนในเรื่องนี้ทำให้ข้าพเจ้างงอยู่เสมอ  คนเช่าสวนมีแผนระยะยาวของการสังหารพวกบ่าว ใครจะโง่เขลามากพอที่จะเชื่อว่าคนเช่าสวนจะไม่ฆ่าบุตรของเจ้าของสวน คนเหล่านั้นจะฆ่าบุตรของเจ้าของสวนอย่างแน่นอน…

Continue reading

เทศกาลทนทุกข์ ธรรมชีวิตประจำวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2023 “ปัดกวาดบ้าน”

ข้อพระคัมภีร์: พระเยซูจึงเสด็จเข้าไปในบริเวณพระวิหารของพระเจ้า ทรงขับไล่บรรดาผู้ซื้อขายในบริเวณพระวิหารนั้น และคว่ำโต๊ะผู้รับแลกเงิน กับทั้งคว่ำม้านั่งผู้ขายนกพิราบเสีย พระองค์ตรัสกับเขาว่า “มีพระวจนะเขียนไว้ว่า นิเวศของเราเขาจะเรียกว่า เป็นนิเวศอธิษฐาน  แต่เจ้าทั้งหลายมากระทำให้เป็นถ้ำของพวกโจร ” คนตาบอดและคนง่อยพากันมาเฝ้าพระองค์ในบริเวณพระวิหาร พระองค์ได้รักษาเขาให้หาย แต่เมื่อพวกปุโรหิตกับพวกธรรมาจารย์ได้เห็นการมหัศจรรย์ที่พระองค์ทรงกระทำ ทั้งได้ยินหมู่เด็กร้องในบริเวณพระวิหารว่า “โฮซันนาแก่ราชโอรสดาวิด” เขาทั้งหลายก็พากันแค้นเคือง (มัทธิว 21:12-15) นี่เป็นช่วงเวลาที่เด็ดเดี่ยวและเด็ดขาด ศัตรูของพระเยซูมองหาช่องทางที่จะกำจัดพระองค์มาเป็นเวลานาน แต่เมื่อพระองค์ทรงชำระพระวิหารที่คนเหล่านั้นเปลี่ยนสภาพให้เป็นตลาด พระองค์ทรงโจมตีเขาในจุดที่เขาคิดว่าเป็นถิ่นของตน แน่นอน ที่นั่นไม่ใช่ถิ่นของเขา ที่แห่งนั้นเป็นพระวิหารของพระเจ้าและพระเจ้าทรงมีสิทธิอย่างสมบูรณ์ที่จะชี้ขาดว่าสถานที่แห่งนั้นควรใช้เพื่อการใด และเป็นที่ชัดเจนว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยที่จะใช้ที่แห่งนั้นเพื่อคนตาบอด คนง่อย และเด็กเล็กๆ มากกว่าเพื่อพวกพ่อค้าขี้โกงเหล่านั้น…

Continue reading

เทศกาลทนทุกข์ ธรรมชีวิตประจำวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2023 “ขบวนแห่ที่ยืมมา”

ข้อพระคัมภีร์: ครั้น… พระเยซูทรงใช้สาวกสองคน สั่งเขาว่า “จงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ตรงหน้าท่าน ท่านจะพบแม่ลาตัวหนึ่งผูกอยู่กับลูกของมัน จงแก้จูงมาให้เรา ถ้ามีผู้ใดว่าอะไรแก่ท่าน ท่านจงว่า ‘พระองค์ต้องประสงค์’ แล้วเขาจะปล่อยให้มาทันที”… สาวกทั้งสองคนนั้นก็ไปทำตามพระเยซูตรัสสั่ง จึงจูงแม่ลากับลูกของมันมา และเอาเสื้อผ้าของตนปูบนหลัง แล้วพระองค์ได้ทรงลานั้น ฝูงชนเป็นอันมาก ได้เอาเสื้อผ้าของตนปูตามถนนหนทาง บางคนก็ตัดกิ่งไม้มาปูตามถนน (มัทธิว 21:1ข-3, 6-8) คุณเคยสังเกตไหมว่าทุกสิ่งในวันอาทิตย์ทางตาลล้วนเป็นสิ่งที่ยืมมาทั้งสิ้น ลูกลากับแม่ลาเป็นสิ่งที่ยืมมาอย่างแน่นอน แล้วเสื้อผ้าของพวกสาวกล่ะ พระเยซูทรงประทับนั่งบนเสื้อผ้าเหล่านั้นเพราะพระองค์ไม่มีอานลา ฝูงชนก็ยอมให้พระองค์ยืมเสื้อผ้าของเขาด้วยเช่นกันโดยครั้งนี้ทำหน้าที่เป็นพรมแดงสำหรับราชวงศ์ คนอื่นยืมกิ่งไม้จากต้นไม้ข้างทาง และแน่นอนยังมีทางตาลที่ประชาชนกำลังใช้โบกไปมา สิ่งนี้มีเหตุผลอย่างยิ่งที่พระเยซูทรงยืมสิ่งเหล่านี้ เพราะในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์พระองค์ทรงกำลังจะยืมบางสิ่งบางอย่างที่ใหญ่โตกว่านี้ด้วยซ้ำไป…

Continue reading