ธรรมชีวิตประจำวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2024 “ตรัสความสันติ”

สดุดี 85:8-9 – ขอให้ข้าพระองค์ได้ฟังความที่พระเจ้าจะตรัส เพราะพระองค์จะตรัสความสันติแก่ประชากรของพระองค์ แก่ธรรมิกชนของพระองค์ แต่อย่าให้เขาทั้งหลายหันกลับไปสู่ความโง่อีก แน่ทีเดียวที่ความรอดของพระองค์อยู่ใกล้คนที่เกรงกลัวพระองค์ เพื่อพระสิริจะอยู่ในแผ่นดินของข้าพระองค์ทั้งหลาย สดุดีบทนี้เริ่มต้นด้วยคำวิงวอนขอให้พระเจ้าทรงยกโทษให้ “ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้กลับคืนอีก ขอทรงระงับความกริ้วจากข้าพระองค์ทั้งหลาย” (สดุดี 85:4) แน่นอนว่า พระเจ้าทรงยืนยันความรักมั่นคงของพระองค์ที่ทรงมีต่อประชากรของพระองค์ พระองค์ทรงยกโทษและให้เขากลับคืนอีกในอดีต แต่พระองค์จะทรงทำเช่นนั้นอีกครั้งหรือไม่ พระเจ้าจะตรัสอะไร พระองค์จะทรงโกรธเขาไปตลอดหรือไม่ พระองค์จะตรัสคำกล่าวโทษหรือไม่ ไม่เลย การตอบสนองของพระเจ้าชัดเจนแน่นอน “ขอให้ข้าพระองค์ได้ฟังความที่พระเจ้าจะตรัส เพราะพระองค์จะตรัสความสันติแก่ประชากรของพระองค์” เราก็รอคอยว่าพระเจ้าจะตรัสอะไรด้วยเช่นกัน เราทำบาปต่อพระเจ้าด้วยการหันหลังให้พระคำของพระองค์ และพระประสงค์ของพระองค์ที่ทรงมีไว้สำหรับเราโดยหันไปตามความปรารถนาที่เป็นบาปของเราเอง เราสารภาพบาปของเรา…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2024 “โอ พระเจ้าแห่งความสว่าง”

“โอ พระเจ้าแห่งความสว่าง พระคำของพระองค์เป็นตะเกียงที่ไม่มีวันดับ จะแทงทะลุความมืดแห่งหนทางฝ่ายโลกของเหล่าข้า และสำแดงพระคุณของพระองค์ แผนการของพระองค์สำหรับเหล่าข้าถูกเปิดออก และนำย่างเท้าของเหล่าข้าไปสู่วันที่ดีเลิศ “ไม่อาจทำให้มืดมัวไปด้วยกาลเวลา พระคำเหล่านั้นยังคงเปิดเผยความยุติธรรมและพระคุณของพระองค์ให้กับหัวใจที่เต็มด้วยความบาป วิญญาณที่เสาะหาด้วยการโหยหาการรักษาของพระองค์ มองเห็นพระเมตตาของพระองค์ในพระพักตร์ของพระผู้ช่วยให้รอด” หลายคน (แม้กระทั่งผู้คนบางคนที่เรียกตนเองว่าเป็นคริสเตียน) พยายามด้อยค่าพระคัมภีร์ เขาพูดว่า พระคัมภีร์เป็นของโบราณที่ไม่สอดคล้องกับโลกปัจจุบัน ถ้อยคำที่เขียนขึ้นเมื่อหลายปีก่อนจะมีความเกี่ยวโยงกับชีวิตในโลกปัจจุบันนี้ได้อย่างไร  หลายคนอ้างว่าพระคัมภีร์ไม่ได้รับการดลใจจากพระเจ้าแต่เป็นเพียงเรื่องราวที่กุขึ้นโดยคริสตจักรยุคแรก  การอัศจรรย์ของพระเยซู แม้กระทั่งการคืนพระชนม์ของพระองค์ เป็นนิทานลี้ลับที่เล่าไว้  แนวคิดเทียมเท็จที่น่าตกใจเหล่านี้ไม่ควรทำให้เราแปลกใจ ซาตาน ซึ่งเกลียดชังพระวาทะ เริ่มการพูดคุยหลอกล่อของมันกับเอวาในสวนเอเดนโดยถามว่า “จริง​หรือ​ที่​พระ​เจ้า​ตรัส​ห้าม​ว่า ‘อย่า​กิน​ผล​จาก​ต้นไม้​ใดๆ ใน​สวน​นี้’” (ปฐมกาล 3:1ข)…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2024 “แสงสว่างมาถึง”

อิสยาห์ 21:11-12 – ครุวาทเกี่ยวกับดูมาห์ มีคนหนึ่งเรียกข้าพเจ้าจากเสอีร์ว่า “คนยามเอ๋ย ดึกเท่าไรแล้ว คนยามเอ๋ย ดึกเท่าไหร่แล้ว” คนยามตอบว่า “เช้ามาถึง กลางคืนมาด้วย ถ้าจะถาม ก็ถามเถิด จงกลับมาอีก” อิสยาห์บรรยายถึงสถานการณ์โลกในยุคของท่าน ขณะที่กองทัพใหญ่กำลังยกกันมา อำนาจในโลกของอัสซีเรียและอียิปต์กำลังต่อสู้โดยมีประเทศเล็กๆ อยู่ตรงกลาง ยูดาห์ซึ่งเป็นบ้านของอิสยาห์ก็เป็นหนึ่งในประเทศเล็กๆ เหล่านั้นด้วย ตามแนวชายแดนด้านเหนือของยูดาห์เป็นกองทัพของกษัตริย์ซาร์กอนที่ 2 แห่งอัสซีเรีย และชายแดนภาคใต้ก็แวดล้อมไปด้วยกองทัพมหึมาของอียิปต์ คนเฝ้ายามต้องตื่นตัวตลอดเวลาบนกำแพงเมืองของยูดาห์ เขาต้องคอยสำรวจแนวชายแดนว่ามีวี่แววของกองทัพพร้อมอาวุธหรือไม่ หรือมีกลุ่มฝุ่นที่เป็นสัญญาณว่ากองทัพกำลังเดินหน้าเข้ามาจากด้านใดด้านหนึ่งหรือเปล่า อีกประเทศหนึ่งคือเอโดมซึ่งเป็นคู่ปรปักษ์กับยูดาห์มาเป็นเวลานานก็อยู่ตรงกลางระหว่างชาติใหญ่ทั้งสองนั้นด้วย ผู้เรียกร้องจากเอโดมถามคนยามของยูดาห์ว่า…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2024 “ศิษยาภิบาล”

กิจการ 20:28 – ท่านทั้งหลายจงระวังตัวให้ดี และจงรักษาฝูงแกะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงตั้งท่านไว้ให้เป็นผู้ดูแล และเพื่อจะได้ปกครองคริสตจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้า ที่พระองค์ทรงได้มาด้วยพระโลหิตของพระองค์เอง เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายกับคริสตจักรของคริสเตียนในสองพันปีที่ผ่านมา  คริสตจักรในปัจจุบันแตกต่างจากสิ่งที่เป็นตามบันทึกของหนังสือกิจการ  ในเวลานั้น ไม่มีการถวายคริสตจักร ไม่มีโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยคริสเตียน ไม่มีอุตสาหกรรมดนตรีคริสเตียนมูลค่าพันล้าน ไม่มีรายการวิทยุคริสเตียนหรือธุรกิจการพิมพ์ ไม่มีเสื้อยืดคริสเตียนหรือนักล็อบบี้คริสเตียน หรือสติ๊กเกอร์ติดท้ายรถ  คริสตจักรสมัยนั้นแตกต่างจากปัจจุบัน  ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนับจากเวลานั้นมา แต่อย่างหนึ่งที่เหมือนเดิมคือการมีศิษยาภิบาล คือ ผู้ที่ได้รับการทรงเรียกจากพระเยซู ได้รับการแต่งตั้งจากคริสตจักรเพื่อรวบรวมผู้คน เพื่อบอกเขาในพระนามพระเยซู เมื่อพระคัมภีร์ใหม่ให้ภาพของคริสเตียน ผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์นั้นเป็นมากกว่าแค่การมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้า มากกว่าการมีมุมมองตามพระคัมภีร์ มากกว่าการมีค่านิยมทางศีลธรรมที่แน่นอน  ในการมองสิ่งต่างๆ ของพระคัมภีร์ใหม่เห็นว่าการเป็นคริสเตียนคือการมีศิษยาภิบาล หรือศิษยาภิบาลเป็นผู้ให้กำลังใจคุณ…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2024 “ย่างเท้าก้าวแรก”

มาระโก 6:7-13 – พระองค์ทรงเรียกสาวกสิบสองคนมา แล้วทรงใช้เขาให้ออกไปเป็นคู่ๆ ทรงประทานอำนาจให้เขาขับผีร้ายออกได้ และตรัสกำชับเขาไม่ให้เอาอะไรไปใช้ตามทาง เว้นแต่ไม้เท้าสิ่งเดียว ห้ามมิให้เอาอาหารหรือย่าม หรือหาสตางค์ใส่ไถ้ไป แต่ให้สวมรองเท้าและไม่ให้สวมเสื้อสองตัว แล้วพระองค์ตรัสสั่งเขาว่า “ถ้าไปแห่งใดเมื่อเข้าอาศัยในเรือนไหน ก็อาศัยในเรือนนั้น จนกว่าจะไปจากที่นั่น และถ้าแห่งไหนไม่ต้อนรับ ไม่ฟังท่านทั้งหลาย เมื่อจะไปจากที่นั่น จงสะบัดผงคลีใต้ฝ่าเท้าของท่านออก ส่อให้เห็นความผิดของเขา” ฝ่ายเหล่าสาวกก็ออกไปเทศนาประกาศให้กลับใจเสียใหม่ เขาได้ขับผีให้ออกเสียหลายผี และได้เอาน้ำมันทาคนเจ็บป่วยหลายคนให้หายโรค ข้าพเจ้าขอให้สามีสัญญาว่าจะไม่เริ่มตั้งคริสตจักรในขณะที่เรากำลังเรียนปริญญาโทกันอยู่ “ขอให้รอจนกว่าคุณเรียนจบจากสถาบันศาสนศาสตร์ก่อนนะ” ข้าพเจ้าพูด “ฉันต้องการค้นหาว่าจะการแต่งงานเป็นอย่างไรสักพักหนึ่งก่อนที่ชุมชนคนเวียดนามจะเอาชีวิตของเราไป” เขาพูดกันว่าถ้าคุณต้องการทำให้พระเจ้าหัวเราะ คุณควรบอกถึงแผนการของคุณ อาจารย์ท่านหนึ่งของข้าพเจ้าเชิญเราสองคนไปทานอาหารเย็นที่บ้านหลังจากที่เราย้ายมาอยู่ที่เมืองเซ็นหลุยส์ได้หนึ่งเดือน…

Continue reading