ธรรมชีวิตประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2020 “การฝึกฝนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ” 1 เธสะโลนิกา 5:16-18 – จงชื่นบานอยู่เสมอ จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า สำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์ ดร.มาร์ติน ลูเธอร์กล่าวว่า “การขอบพระคุณเป็นคุณลักษณะที่ดีงามของคริสเตียน นี่คือการนมัสการพระเจ้าของเขาที่ดีที่สุด เขาขอบคุณพระเจ้าและทำสิ่งนั้นด้วยสิ้นสุดใจของเขา” ลูเธอร์พูดต่อไปว่า “การขอบพระคุณด้วยสิ้นสุดใจของคุณเป็นศิลปะ ซึ่งเป็นศิลปะที่สอนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณไม่ต้องกังวลว่ามนุษย์ที่สามารถพูดว่า ‘ขอบพระคุณพระเจ้า’ ด้วยสิ้นสุดใจของเขาจะเย่อหยิ่ง ดื้อรั้น หรือจะต่อต้านพระเจ้าด้วยของประทานของเขา” การรู้สึกขอบพระคุณถือเป็นตราสัญลักษณ์ (หรือรหัส) ของการเป็นคนใหม่ในพระเยซูคริสต์…

Continue reading

“ทำงานอย่างมีความสุข” (กรุณาคลิ๊กอ่านที่หัวเรื่อง)

ความรู้สึกไม่มีความสุขกับการทำงานเกิดขึ้นได้กับทุกคน  ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับคนทำงานประจำเท่านั้น!  งานวิจัยด้านสมองหลายชิ้นพบว่า เมื่อมนุษย์รู้สึกถึงการคุกคามบางอย่างที่ทำให้ไม่สบายกายหรือไม่สบายใจ ทันใดนั้นสมองหรือเรา ซึ่งอาจจะเรียกว่า สัญชาติญาณการเอาตัวรอดจะสั่งให้เรามองหาทางเลือกใหม่ที่ดีกว่าให้ตัวเอง เมื่อมองในมุมนี้ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนทำงานประจำ อยากออกไปทำธุรกิจของตัวเอง หรืออยากเป็นเจ้าของกิจการเสียเอง เพราะต้องการหลุดจากกรอบการทำงานแบบเดิมๆ ที่ไม่เป็นอิสระ  แต่ความเป็นจริงที่คนมองข้าม คืองานแต่ละอย่างก็มีกรอบเฉพาะทางของตัวเอง ดังนั้นความรู้สึกไม่มีความสุขกับการทำงาน อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงก็ได้ แต่อาจเป็นผลที่เกิดขึ้นจากความไม่พอใจในสภาวะที่เป็นอยู่ต่างหาก ดังนั้นการแก้ปัญหา “ อาการไม่เป็นสุข ” ในการทำงานไม่ใช่การเปลี่ยนงานเหมือนที่เราคิด แต่ต้องเริ่มรักษาข้างในตัวเราเองก่อน ต้องเริ่มที่ความสุขให้กับตัวเราก่อน เป็นความสุขที่จะทำให้เรารักงาน และนำไปสู่การรักการทำงานต่อไป ความสุขนั้นเป็นของทุกคน ที่เป็นของประทานจากพระเจ้า และเป็นความสุขที่ไม่มีใครขโมยความสุขของเราไปได้…..

Continue reading