ธรรมชีวิตประจำวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2023 “ตื่นเถิด จงตื่นตัว เพราะค่ำคืนกำลังลอยผ่าน”

“ตื่นเถิด จงตื่นตัว เพราะค่ำคืนกำลังลอยผ่าน” คนยามบนหอสูงกำลังร้องเรียกว่า “ตื่นเถิด เยรูซาเล็ม จงลุกขึ้น” เที่ยงคืนได้ยินเสียงต้อนรับและเสียงร้องแห่งความยินดีว่า “โอ เจ้าอยู่ไหน หญิงพรหมจารีผู้มีปัญญา เจ้าบ่าวเสด็จมาถึง ตื่นเถิด จงนำตะเกียงของเจ้ามาด้วยความยินดี ฮาเลลูยา จงเตรียมความเป็นเจ้าสาวของเธอให้พร้อมเพื่อพบกับเจ้าบ่าวผู้ใกล้มาถึง” “ตื่นเถิด จงตื่นตัว” นี่ไม่ใช่เวลาที่จะเกียจคร้านหรือประมาทในเรื่องของความเชื่อ มีผู้คนมากมายที่อาจเรียกตนเองว่า “คริสเตียน” แต่เขาปฏิเสธพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและคำสอนของพระองค์ เขาพอใจที่จะปรับตัวเองให้เข้ากับค่านิยมของวัฒนธรรมรอบข้างตนมากกว่า เพื่อเขาจะไม่ทำให้ผู้ใดไม่พอใจกับการพูดที่ผู้คนไม่ชอบฟังเรื่องความบาป การกลับใจ และความจำเป็นของการมีพระผู้ช่วยให้รอด เหมือนกับหญิงโง่ในคำอุปมาของพระเยซู ตะเกียงของผู้คนที่รับเอาความเชื่อเท็จกำลังริบหรี่ลงหรือ (น่าเศร้า) ดับไปแล้ว…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2023 “ตรงไปตรงมา”

ลูกา 16:13-15 – [พระเยซูตรัส] “ไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้ เพราะว่าจะชังนายข้างหนึ่ง และจะรักนายอีกข้างหนึ่ง หรือจะนับถือนายฝ่ายหนึ่ง และจะดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่ง ท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและจะปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้” ฝ่ายพวกฟาริสีที่มีใจรักเงินเมื่อได้ยินคำเหล่านั้นแล้ว จึงเยาะเย้ยพระองค์ แต่พระองค์ตรัสแก่เขาว่า “เจ้าทั้งหลายทำทีดูเป็นคนชอบธรรมต่อหน้ามนุษย์ แต่พระเจ้าทรงทราบจิตใจของเจ้าทั้งหลาย ด้วยว่าซึ่งเป็นที่นับถือมากท่ามกลางมนุษย์ ก็ยังเป็นที่เกลียดชังจำเพาะพระพักตร์พระเจ้า” คุณจำวลีนี้ได้หรือไม่ “คำเยินยอไม่ช่วยให้คุณไปที่ไหนได้ (ประสบความสำเร็จ)” ดั้งเดิมแล้วก็หมายความอย่างนั้น อย่างไรก็ตามผู้รับต้องไม่หวั่นไหวไปกับคำหวานและคำชมที่มากไป แต่ข้าพเจ้าเคยอ่านเรื่องราวของดาราภาพยนตร์ยุคแรกๆ ที่ได้รับคำชมแล้วกลับวลีนี้เสียใหม่ว่า “คำเยินยอจะนำคุณไปได้ทุกหนแห่ง” การพูดอย่างนี้บอกเป็นนัยว่าผู้คนชอบได้รับการเยินยอ บางคนต้องการการยกยอด้วยซ้ำ และนั่นก็ทำให้เราเปิดรับการทดลอง การหลอกล่อ และแย่ไปกว่านั้น…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2023 “การเริ่มต้นของความเป็นผู้ใหญ่”

มัทธิว 18:1-4 – ในเวลานั้นเหล่าสาวกมาเฝ้าพระเยซูทูลว่า “ใครเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์” พระเยซูจึงทรงเรียกเด็กเล็กๆ คนหนึ่งมา ให้ยืนท่ามกลางเขา แล้วตรัสว่า “เรากล่าวความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าพวกท่านไม่กลับใจเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ ท่านจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้เลย เหตุฉะนั้น ถ้าผู้ใดถ่อมจิตใจลงเหมือนเด็กเล็กคนนี้ ผู้นั้นจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์” ส่วนมากเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูเป็นการโต้แย้ง เช่น พระองค์เป็นใคร พระองค์ทรงทำอะไร ทรงตรัสอะไร แต่พระคำของพระองค์ตอนนี้เกี่ยวกับผู้ใหญ่ที่จำเป็นต้องกลายเป็นเด็กเล็กๆ ดูเหมือนมีความขัดแย้งน้อยลงในช่วงเวลาของเรา อาจมีบางอย่างที่ต้องทำกับแนวคิดของคนยุคใหม่ว่าเด็กคือใคร ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวอย่างเช่นปีเตอร์แพน เด็กน้อยที่ไม่เคยโตขึ้นเลย หรือในวลีที่ใครๆ รู้จักว่า “ให้คงความอ่อนเยาว์ไว้ในใจ” “อย่าโตเร็วเกินไป” “จงโอบกอดความเป็นเด็กข้างในของคุณไว้”…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2023 “เตรียมพร้อมสำหรับหนทางไกล”

มัทธิว 25:1-13 – [พระเยซูตรัส] “เมื่อถึงวันนั้น แผ่นดินสวรรค์จะเปรียบเหมือนหญิงพรหมจารีสิบคนถือตะเกียงของตนออกไปรับเจ้าบ่าว เป็นคนโง่ห้าคน เป็นหญิงมีปัญญาห้าคน ฝ่ายคนโง่นั้นเอาตะเกียงของตนไป แต่หาได้เอาน้ำมันไปด้วยไม่ คนที่มีปัญญานั้นได้เอาน้ำมันใส่กาไปกับตะเกียงของตนด้วย เมื่อเจ้าบ่าวยังช้าอยู่ ก็พากันง่วงเหงาและหลับไป ครั้นเวลาเที่ยงคืนก็มีเสียงร้องมาว่า ‘เจ้าบ่าวมาแล้ว จงออกมารับท่านเถิด’ พวกหญิงพรหมจารีเหล่านั้นก็ลุกขึ้นตกแต่งตะเกียงของตน พวกที่โง่นั้นก็พูดกับพวกที่มีปัญญาว่า ‘ขอแบ่งน้ำมันของท่านให้เราบ้าง ตะเกียงของเราจวนจะดับอยู่แล้ว’ พวกที่มีปัญญาจึงตอบว่า ‘น่ากลัวน้ำมันจะไม่พอสำหรับเราและเจ้า จงไปหาคนขาย ซื้อสำหรับตัวเองจะดีกว่า’ เมื่อกำลังไปซื้อนั้นเจ้าบ่าวก็มาถึง ผู้ที่พร้อมอยู่แล้วก็ได้ไปกับท่านในการเลี้ยงเนื่องในงานสมรสแล้วประตูก็ปิด ภายหลังหญิงพรหมจารีอีกห้าคน ก็มาร้องว่า ‘ท่านเจ้าข้าๆ ขอเปิดให้ข้าพเจ้าเข้าไปด้วย’…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2023 “การรอคอยเวลาของเรา”

1 เธสะโลนิกา 4:13-18 – ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย เราไม่อยากให้ท่านไม่ทราบความจริงเรื่องคนที่ล่วงหลับไปแล้ว เพื่อท่านจะไม่เป็นทุกข์โศกเศร้าอย่างคนอื่นๆ ที่ไม่มีความหวัง เพราะในเมื่อเราเชื่อว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์ และทรงคืนพระชนม์แล้ว โดยพระเยซูนั้น พระเจ้าจะทรงนำบรรดาคนที่ล่วงหลับไปแล้วนั้นมากับพระองค์  ในข้อนี้เราขอบอกให้ท่านทราบตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่า เราผู้ยังเป็นอยู่และคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาจะล่วงหน้าไปก่อนคนเหล่านั้นที่ล่วงหลับไปแล้วก็หาไม่ ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่ง ด้วยสำเนียงเรียกของเทพบดีและด้วยเสียงแตรของพระเจ้า และคนทั้งปวงในพระคริสต์ที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อน หลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้น และจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศอย่างนั้นแหละ เราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตย์  เหตุฉะนั้นจงปลอบใจกันด้วยถ้อยคำเหล่านี้เถิด จากเนื้อหาตอนนี้เราเห็นได้ว่าชาวเธสะโลนิกากำลังกังวลเกี่ยวกับคนที่เขารักซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว  คนเหล่านั้นพลาดจากพระพรของพระคริสต์หรือไม่  ความรอดมีไว้สำหรับคนที่มีชีวิตไม่ใช่สำหรับคนตายหรือเปล่า  เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา คนตายจะถูกลืมหรือไม่  เขาจะถูกลงโทษหรือไม่ นี่ดูแปลกจริงๆ และในตอนจบของเรื่องนี้ก็ไม่มีความแน่ชัดว่าชาวเธสะโลนิกากังวลเกี่ยวกับอะไรกันแน่ และเพราะเหตุใด …

Continue reading