“กิจกรรมการประกาศในโรงเรียน Youth (7)”

ในวันที่ 19 ธันวาคม 2023 ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างยังคงร่วมมือร่วมใจร่วมรับใช้กับคริสตจักรสัมพันธ์อุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นวันที่สอง โดยโรงเรียนแรกของการเข้าไปจัดกิจกรรมคริสต์มาสในโรงเรียนในวันนี้ได้แก่โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน หมู่ 5 บ้านดอนตาลเสี้ยน ตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างเวลา 09:00 – 10:30 น. กับนักเรียนในระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อประกาศข่าวประเสริฐและส่งเสริมการเรียนรู้ความหมายของวันคริสต์มาสที่แท้จริงแก่เด็กนักเรียนโดยผ่านกิจกรรม สันทนาการ เกม เพลง และการรับชมอนิเมชั่นเรื่อง “บู๊ทแดงกับคริสต์มาส” พร้อมกับการร่วมตอบคำถามรับรางวัลจากการรับชม สุดท้ายเป็นการมอบกิ๊ฟเซ็ทและสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับคริสต์มาส…

Continue reading

กิจกรรมการประกาศในโรงเรียน Youth (6)

ในช่วงบ่ายของวันที่ 18 ธันวาคม 2023 ระหว่างเวลา 13:00 – 14:30 น. ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือร่วมใจร่วมรับใช้กับคริสตจักรสัมพันธ์อุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เข้าไปจัดกิจกรรมประกาศกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ หมู่ 3 บ้านหนองซ่อนผึ้ง ตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่สองของวันนี้ในการเข้าไปจัดกิจกรรมคริสต์มาสในโรงเรียนในอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนในระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อประกาศข่าวประเสริฐและส่งเสริมการเรียนรู้ความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาส ผ่านกิจกรรม สันทนาการ เกม เพลง และผ่านการรับชมอนิเมชั่นเรื่อง “บู๊ทแดงกับคริสต์มาส”…

Continue reading

กิจกรรมการประกาศในโรงเรียน Youth (5)

วันที่ 18 ธันวาคม 2023 ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือร่วมใจร่วมรับใช้กับคริสตจักรสัมพันธ์อุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นวันแรกและโรงเรียนแรกของการเข้าไปจัดกิจกรรมคริสต์มาสในโรงเรียนในอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงเรียนประชาวิทยาคาร หมู่ที่ 4 บ้านหนองสามเกวียน ตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างเวลา 09:00 – 10:30 น. กับนักเรียนในระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อประกาศข่าวประเสริฐและส่งเสริมการเรียนรู้ความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาส โดยผ่านกิจกรรม สันทนาการ เกม เพลง และผ่านการรับชมอนิเมชั่นเรื่อง…

Continue reading

“กิจกรรมการประกาศในโรงเรียน Youth (4)”

ในช่วงบ่ายของวันที่ 13 ธันวาคม 2023  หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านแหลมทองในภาคเช้า ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างยังคงร่วมมือกับคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์เพชรบุรี เข้าไปจัดกิจกรรมคริสต์มาสในโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) ตั้งอยู่เลขที่ 38 ถนนนอก ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ในระหว่างเวลา 13:00-14:30 น. ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เช่นกัน โดยกิจกรรมในช่วงแรกของกิจกรรมเป็นการรวมเด็กนักเรียนเข้าสู่กิจกรรม สันทนาการ เกมเพลง ร่วมกันในทุกระดับชั้นเรียน เสร็จแล้วได้แยกและนำเด็กในระดับนักเรียนมัธยมศึกษา ออกไปเรียนรู้ความหมายคริสต์มาสผ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในรูปแบบ The…

Continue reading

“กิจกรรมการประกาศในโรงเรียน Youth (3)”

ในวันที่ 13 ธันวาคม 2023  ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือร่วมใจร่วมรับใช้กับคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์เพชรบุรี เป็นวันที่สองของการเข้าไปจัดกิจกรรมคริสต์มาสในโรงเรียน ซึ่งในระหว่างเวลา 09:00 – 10:30 น. ได้รับโอกาสจากโรงเรียนบ้านแหลมทอง หมู่ที่ 4 บ้านแหลมทอง ตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เข้าไปจัดกิจกรรมคริสต์มาส กับนักเรียนในระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยในช่วงแรกของกิจกรรมเป็นการรวมเด็กนักเรียนเข้าสู่กิจกรรม สันทนาการ เกมเพลง ร่วมกันในทุกระดับชั้นเรียน เสร็จแล้วได้แยกและนำเด็กในระดับนักเรียนมัธยมศึกษา ออกไปเรียนรู้ความหมายคริสต์มาสผ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษในรูปแบบ The Letter เพื่ออธิบายความหมายของคริสต์มาส…

Continue reading