“ถอยหนึ่งก้าว เพื่ออีกหลายๆ ก้าว”

บางครั้งการยอมรับว่าตัวเราอ่อนแอ ก็จะช่วยทำให้เราเข้มแข็งได้อีกหลายเท่า เพราะเมื่อเราอ่อนแออย่างถึงที่สุดแล้วสิ่งที่จะตามมาก็จะนำไปสู่การเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่า แต่คนที่ไม่ยอมรับในความอ่อนแอของตนนั้น ความอ่อนแอก็จะเป็นตัวทำลายชีวิตของเขาให้พบแต่ความพ่ายแพ้อยู่ร่ำไป จนหาทางออกเพื่อการเริ่มต้นใหม่ไม่เจอ แล้ววิถีชีวิตเขาก็จะหมุนเวียนอยู่ที่เดิมๆ ซ้ำซากไม่มีการเปลี่ยนแปลง             เมื่อใดที่เราพบทางตันในชีวิต อย่าได้ฝืนที่จะก้าวเดินต่อไปให้หยุดอยู่ตรงนั้นก่อน และยอมถอยอีกสักก้าวเพื่อปรับทิศทางใหม่ที่ดีกว่า พร้อมกันนั้นก็ปรับจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นเพื่อให้เราได้พร้อมที่จะก้าวเดินต่อไป อย่าคิดว่าการถอยแม้แต่เพียงก้าวเดียวนั้นจะทำให้เกิดความเสียหาย เสียทั้งเวลาและทรัพย์สินที่ทุ่มเทไปแล้วจะสูญเปล่า เพราะเราหยุดเพื่อเดินต่อไปไม่ได้หยุดอย่างสิ้นเชิง เพราะเพียงก้าวเดียวที่คุณถอยนั้น จะช่วยให้คุณได้ปรับทางของการก้าวเดินต่อไปได้ดีกว่าเร็วขึ้นและมั่นคงกว่าที่คุณเสียไปหนึ่งก้าวเท่านั้น             ธรรมชาติที่พระเจ้าสร้างมนุษย์มานั้น เท้าไม่ได้มีไว้เพื่อการก้าวเดินหน้าเท่านั้น เมื่อใดที่มีความจำเป็นแล้ว เราก็สามารถใช้เท้าเพื่อการถอยหลังได้เสมอ             ต้องเข้าใจด้วยว่าจะก้าวก็ต่อเมื่อเราพร้อมที่จะก้าว จะถอยเมื่อเราพร้อมที่จะถอย และเป็นการถอยเพื่อปรับตัวในการก้าวเดินเพื่อไปสู่ความสำเร็จเท่านั้น คนที่เขาประสบความสำเร็จมาก่อนเรานั้น ทุกคนก็ล้วนแต่เคยถอยมาก่อนทั้งนั้น บางคนถอยไม่รู้กี่ครั้งกว่าที่เขาจะพบความสำเร็จได้…

Continue reading

“ดินสอกับยางลบ”

มีดินสอที่ใช้เขียนยังไงก็ไม่มีวันหมดอยู่แท่งหนึ่ง และมียางลบที่ใช้ลบอย่างไรก็ไม่มีวันหมดอยู่ก้อนหนึ่ง             ดินสอแท่งนั้นเป็นเพื่อนกับยางลบก้อนนั้น ทั้งคู่อยู่ด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันและทำอะไรเหมือนกัน หน้าที่ของดินสอก็คือการเขียน มันจึงต้องเขียนในทุกที่ทุกเวลาที่คนจะใช้ให้ดินสอเขียน ส่วนหนึ่งของยางลบก็คือลบทุกอย่างที่ดินสอเขียนทุกที่ทุกเวลาเหมือนกัน ทั้งดินสอและยางลบจึงต้องไปไหนด้วยกันเสมอแยกกันไม่ได้             เวลาผ่านไปหลายสิบปีทุกอย่างก็ยังดำเนินไปตามปกติเรื่อยมา จนกระทั่งดินสอได้เอ่ยกับยางลบว่า “เรากับนายคงอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้ว!” ยางลบจึงถามว่า “ทำไมล่ะ” ดินสอตอบว่า “เราทำตามหน้าที่ของเรา เราไม่ผิด”             เมื่อไม่สามารถพูดให้เข้าใจกันได้ทั้งคู่ก็ตกลงแยกทางกัน ดินสอพอแยกกับยางลบมันก็ดีใจที่สามารถเขียนอะไรก็ได้ตามใจที่มันจะเขียน แต่พอเวลาผ่านไปมันก็เริ่มเขียนผิด ข้อความที่มันเคยเขียนได้ดีๆ ประทับใจก็สกปรกมีแต่รอยขีดทิ้งเต็มไปหมด ทำให้เริ่มคิดถึงยางลบทันที             ฝ่ายยางลบเมื่อแยกทางกับดินสอ มันก็ดีใจที่ตัวมันไม่ต้องเปื้อนอีกต่อไปแล้วก็ไม่ต้องลบอะไรเลย ทำให้มันใช้ชีวิตอย่างไร้ค่า เพราะไม่มีอะไรทำให้มันลบเลย…

Continue reading

“หลักประกันความปลอดภัย”

ภายใต้ฟ้าจักรวาลหรือในโลกใบนี้ ไม่มีที่พักพิงใดที่ปลอดภัยและอบอุ่นเท่ากับการที่เราได้พักพิงในพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงปกป้องและเป็นที่ลี้ภัยอันมั่นคงแก่เราทุกคน ไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอุปสรรคมากมายเพียงใด ความรักความหวังใจและความวางใจในพระองค์จะเป็นเกราะกำบังภัยปกป้องเราให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง โดยการทรงนำของพระองค์เราจะไม่พลาดไปจากทางที่กำหนดไว้ให้เรา พระเจ้าจะทรงติดตามคุ้มครองเรา แม้แต่ในช่วงวิกฤติความช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าก็จะมาทันเวลาเสมอ พระองค์ทรงคุ้มครองเราตลอดชั่วเวลาอันยาวนานของชีวิต โดยไม่ทรงเปลี่ยนแปลงนี่คือพระคุณและความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ที่ทรงมีต่อเราทุกคนที่เชื่อวางใจด้วยการมอบชีวิตทั้งหมดให้กับพระองค์ ต่อไปนี้คือข้อพระธรรมที่สนับสนุนสิ่งที่ผมได้พูดไปแล้วทั้งหมดว่า “ลูกทั้งหลายเอ๋ย ท่านเป็นฝ่ายพระเจ้า และได้ชนะเขาเหล่านั้น  เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลก” (1 ยอห์น 4:4) “พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เราเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่ง  และไม่มีผู้ใดอาจชิงแกะนั้นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาของเราได้” (ยอห์น 10:29) “แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้ เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทั้งหลาย เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า แม้ความตาย หรือชีวิต หรือบรรดาทูตสวรรค์ หรือเทพเจ้า …

Continue reading

“เพราะพระองค์ทรงอยู่”

เพลงบทหนึ่งที่เราร้องอยู่เสมอก็คือเพลง “เพราะพระองค์ทรงอยู่” เนื้อร้องในตอนหนึ่งมีดังนี้ “เพราะพระองค์ทรงอยู่ ข้าเผชิญพรุ่งนี้ได้ เพราะพระองค์ทรงอยู่ความกลัวหายไป เพราะข้าแน่ใจ แน่ใจ พระองค์ทรงนำหน้า ข้าจะอดทนเพราะข้าแน่ใจ พระองค์ทรงอยู่…”             เนื้อหาของบทเพลงนี้เป็นหลักสำคัญของคริสเตียนทุกคนที่ฝังแน่นอยู่ในหัวใจ และยึดมั่นในการดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าจนวันสุดท้ายของชีวิต เป็นความเชื่อที่มาจากการที่ทุกคนได้สัมผัสในพระคุณและความรักของพระเจ้า ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ อันเป็นผลที่ได้เกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างชนิดหน้ามือเป็นหลังมือ โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ เลยว่าวันนี้พระเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่และยังทรงเป็นอยู่ไปจนชั่วนิจนิรันดร์ ดังที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงตรัสกับบรรดาอัครสาวกและบรรดาผู้เชื่อทั้งหลายว่า “นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค” (มัทธิว 28:20)             ถ้าหากพระเยซูคริสต์ตายไปเหมือนมนุษย์ทั่วไปแล้ว ความเชื่อของคริสเตียนก็จบสิ้นทันที เพราะหลักสำคัญของความเชื่ออยู่ที่การทรงพระชนม์อยู่ของพระเยซูคริสต์ นี่คือหัวใจสำคัญของความเชื่อ เพราะความเชื่อไม่ได้ขึ้นอยู่กับหลักคำสอนในพระคัมภีร์…

Continue reading

“นักสู้ผู้ไม่มีวันแพ้”

ในการแข่งขันวิ่งมาราธอน 10 กิโลเมตร ครั้งหนึ่งมีนักวิ่งหลายร้อยคนได้เข้าร่วมในการแข่งขัน เมื่อได้สัญญาณเริ่มการแข่งขันนักวิ่งทุกคนก็ออกวิ่งมุ่งสู่หลักชัย พอการแข่งขันผ่านไปได้ระยะหนึ่ง ก็เริ่มมีนักวิ่งบางคนหมดแรงจะวิ่งต่อไปไม่ไหว บางคนก็ทยอยออกจากการแข่งขันไป จนในที่สุดการแข่งขันก็ดำเนินมาจนถึงกิโลเมตรสุดท้าย ปรากฎว่ามีนักวิ่งเหลือเกาะกลุ่มประมาณ 7-8 คน พวกเขาก็วิ่งเข้าใกล้เส้นชัย ยังเหลืออีกแค่ 60 เมตรสุดท้าย ท่ามกลางเสียงเชียร์ของบรรดาผู้คนมากมายที่คอยให้กำลังใจ ปรากฎว่ามีนักวิ่งคนหนึ่งสะดุดเท้าของตนเองล้มลงไปกองอยู่ที่พื้น เขาพยายามที่จะลุกขึ้นเพื่อวิ่งต่อไป แต่น่าเสียดายเท้าของเขาเกิดอาการบาดเจ็บแต่ก็ยังมีใจสู้ และในที่สุดคนอื่นๆ ก็วิ่งไปถึงเส้นชัยจนหมดแต่นักวิ่งใจสู้คนนี้ก็ยังไม่ยอมแพ้ เขายังมุ่งหน้ากัดฟันเดินเขยกๆ ต่อไปเพื่อจะเข้าไปถึงเส้นชัยให้ได้ ท่ามกลางเสียงเชียร์และผู้คนที่ปรบมือให้พร้อมส่งเสียงให้กำลังใจดังสนั่น จนกระทั่งเขาเข้าสู่เส้นชัยได้สำเร็จ ในวันนั้นเขาไม่ได้รับเหรียญใดๆ แต่สิ่งที่เขาได้ก็คือหัวใจของคนที่อยู่ข้างสนามและเสียงเชียร์ที่เขาได้รับมากยิ่งกว่าผู้ชนะที่ได้รับเหรียญทองเสียอีก เช้าวันต่อมาหนังสือพิมพ์ได้ลงข่าวว่า “นักสู้ใจสิงห์ผู้ล้มไปแล้ว…

Continue reading