บทเรียนพระคัมภีร์สำหรับเด็ก

รหัสสินค้า : TRIBOO59 บทเรียน  : บทเรียนพระคัมภีร์สำหรับเด็ก : Children Bible Study รูปแบบ :  บทเรียนพระคัมภีร์สำหรับเด็ก อายุ 6-12 ปี พิมพ์ 4 สี สีสันสวยงาม เนื้อเรื่องน่าอ่าน พร้อมคำถามทบทวนความจำ  เนื้อใน  4 สี  104 หน้า 120.- เล่ม

Continue reading

บู๊ทแดงกับคริสต์มาส

รหัสสินค้า : TRIB0003 หนังสือ: การ์ตูนสำหรับครอบครัว : คริสต์มาส เนื้อหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงของวันคริสต์มาส  เรื่องของช่างทำรองเท้าที่ค้นหาความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาส  การให้และการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้ที่ด้อยโอกาส เรื่อง : แคโรล กรีน เรียบเรียง : องค์การก้าวไปสู่ความสว่าง หนังสือ : 4สี ไทย-อังกฤษ 32 หน้า : 60.-/เล่ม

Continue reading

ฟื้นฟูสัมพันธ์รัก ในชีวิตสมรส…ของคุณ

รหัสสินค้า : TRIBOOK0061 หนังสือ : เพื่อการประกาศ : ครอบครัว เนื้อหา : คุณสามารถซ่อมแซมและฟื้นฟูความสัมพันธ์ให้หวานชื่นได้ โดยเรียนรู้ที่จะเอาใจใส่ในความสัมพันธ์ของคุณ ให้ความหมายของคำว่า “เรา” เมื่อปัญหาต่างๆเกิดขึ้น คุณสามารถใช้สติควบคุมอารมณ์เพื่อทำให้ความสัมพันธ์ของคุณผ่อนคลายไร้กังวล เป็นตัวของคุณเองและแบ่งปันความใกล้ชิดสนิทสนม ความรัก และความเสน่หากับคู่ชีวิตของคุณ หนังสือ : 2 สี : ไทย 32 หน้า : 40.-/เล่ม

Continue reading

หนังสือไม้กางเขน

รหัสสินค้า : TRIBOOK0013 หนังสือ  : เพื่อการประกาศ  : คนทั่วไป เนื้อหา :  ความหมายของไม้กางเขนในหลากหลายแง่มุม ประวัติศาสตร์  ความเชื่อของยิว และความเชื่อคริสเตียน ฯลฯ เรียบเรียง : องค์การก้าวไปสู่ความสว่าง หนังสือ : 4สี  : ไทย 12 หน้า : 15.-/เล่ม

Continue reading

วิธีถนอมรัก

รหัสสินค้า : TRIBOO14 หนังสือ  : เพื่อการประกาศ : ครอบครัว เนื้อหา :  ความรัก ความเข้าใจ วิธีถนอมความรักและครอบครัวให้ มั่นคงด้วยพระคำของพระเจ้า โดย  :  อาจารย์สมร เรืองชาญ     หนังสือ : 4 สี : ไทย 24 หน้า : 18.-/เล่ม

Continue reading