พระคำนำชีวิต

ชื่อ คุณฐิตารีย์ พิลึก ที่อยู่ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210 ข้อมูล คุณฐิตารีย์ พิลึกเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์ และย้ายมาประกอบอาชีพที่กรุงเทพฯ ครอบครัวมีบุตร 1 คน เธอเป็นคนที่มีปัญหาในชีวิต รู้สึกว่าชีวิตมีความวุ่นวายและขาดความมั่นคง ทำให้เธอค้นหาหนังสือที่จะอ่านเพื่อผ่อนคลายในด้านจิตใจ เธอจึงค้นหาร้านหนังสือผ่านทางอินเตอร์เน็ทและได้พบร้านหนังสือแจ้งวัฒนะคริสเตียนบุ๊คสโตร์ เธอจึงได้สั่งซื้อหนังสือมาอ่าน และเมื่อมีโอกาสเธอก็ได้เข้ามาที่ร้านหนังสือ ซึ่งตั้งอยู่ที่องค์การก้าวไปสู่ความสว่าง เธอก็มีโอกาสรับบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ เมื่อมีโอกาสศึกษาเรียนรู้เรื่องของพระเจ้าผ่านทางบทเรียน เธอรู้สึกว่า ได้พบคำตอบในชีวิต บทเรียนช่วยให้เข้าใจความเป็นมาของชีวิต เธอกล่าวว่า “บทเรียนทางไปรษณีย์เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ เรื่องความเป็นมาของชีวิต และสามารถที่จะเข้าใจได้ง่าย…

Continue reading

สื่อวิทยุนำสันติสุขมาสู่ใจ

คุณปรเมศวร์  โลหะอำนวย    อาชีพ ค้าขาย บางกะปิ กทม.10240 ข้อมูล               คุณปรเมศวร์เป็นคนจังหวัดกรุงเทพฯ มีอาชีพขายข้าวแกงอยู่ที่รามคำแหง เขาทำงานไปวันๆ และยังมีความขัดสนในชีวิต เขาจึงต้องการหาความสุขทางจิตใจ จึงเปิดวิทยุหมุนหาคลื่นจนพบคลื่นสถานีวิทยุชุมชน Dream  FM.91.6 MHz. ซึ่งเป็นของคริสตจักรสยามกรุงเทพ เขาจึงติดตามสถานีนี้และได้รู้จักกับรายการ “ลูกทุ่งกำลังใจ” เขาจึงติดตามรับฟังมาตลอด เขากล่าวว่า “ได้ฟังรายการแล้วมีความรู้สึกสบายใจ และทำให้สนใจอยากรู้เรื่องราวของพระเจ้า จึงติดตามรับฟังมาตลอด” ทางทีมงานได้ส่งบทเรียนทางไปรษณีย์ให้กับเขาด้วยเพื่อการเรียนรู้เรื่องของพระเยซูคริสต์ และโทรศัพท์พูดคุยหนุนใจให้รู้จักกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้น…

Continue reading

พลังใจจากรายการวิทยุ

คุณอรัญญา  ยาปัน ข้อมูล               คุณอรัญญา   เป็นคนจังหวัดน่านและย้ายมาศึกษาต่อที่ จ.ชลบุรี เธอพักอยู่คนเดียวทำให้รู้สึกโดดเดี่ยว จึงเปิดวิทยุฟังเพื่อเป็นเพื่อนจนเจอสถานีวิทยุชุมชน Happy Radio ชลบุรี F.M.105.25 MHz. และเธอก็ได้ติดตามรับฟังรายการ “เพราะคุณคือที่รัก” มาตลอดระยะเวลา 1 ปี เธอมีความรู้สึกได้รับพลังในการดำเนินชีวิต และมีกำลังใจที่จะดำเนินชีวิต เธอกล่าวว่า “รายการเพราะคุณคือที่รักช่วยให้มีพลังในการดำเนินชีวิต ทำให้ได้รู้จักกับพระเจ้า ทำให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว และรายการยังเป็นเพื่อนที่ดี และช่วยแนะแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง”…

Continue reading

พระเจ้านำแสงสว่างผ่าน รายการวิทยุ

พระเจ้านำแสงสว่างผ่าน รายการวิทยุ “รายการเพราะคุณคือที่รัก ได้เสริมสร้างความเชื่อให้กับผม เพราะทำให้ผมหันกลับมาใคร่ครวญถึงชีวิตของผมกับพระเจ้า” ชื่อ คุณ สมชาย  สังสุวรรณ   อายุ 36 ปี อาชีพ นวดแผนไทย ที่อยู่   อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 ข้อมูล คุณ สมชาย อาศัยอยู่ที่ จ.ยโสธร เขาเล่าถึงชีวิตที่ผ่านมาของเขาว่า ชีวิตของเขาไม่ค่อยมีความรุ่งเรืองเท่าไหร่ และมาเกิดปัญหาหนักในชีวิตเมื่อต้องมาสูญเสียดวงตาทั้งสองข้าง โดยเสียดวงตาทีละข้างเริ่มตั้งแต่ขณะอายุ 19 ปี ก็โดนมีดแทงตาทำให้เสียตาไปข้างหนึ่ง และอยู่มาเมื่อ…

Continue reading

สิ่งดีจากเว็บไซท์

สิ่งดีจากเว็บไซท์ “บทเรียนไปรษณีย์ช่วยให้เรียนรู้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน กับพระเจ้า ทำให้ชีวิตของดิฉันเปลี่ยนแปลงไป รู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมมาก” ชื่อ คุณจุฑารัตน์  บินกาเจ อายุ 29 ปี ที่อยู่   ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 ข้อมูล คุณจุฑารัตน์เดิมเป็นคนจังหวัดนราธิวาสและย้ายมามีครอบครัว และประกอบอาชีพที่จังหวัดกาญจนบุรีขณะนี้ยังไม่มีบุตร คุณจุฑารัตน์ได้ยินเรื่องราวของพระเจ้ามาเจ็ดปีแล้ว เพราะมีคนมาประกาศทำให้คิดว่าเรื่องราวของพระเจ้าน่าสนใจ เพราะได้แสวงหาคำตอบว่าชีวิตมีที่มาอย่างไรอยู่แล้ว ในตอนแรกก็ศึกษาด้วยตนเอง และได้เข้าไปนมัสการที่คริสตจักรเมืองกาญจนบุรี ต่อมาได้เข้ามาดูเว็บไซท์ขององค์การก้าวไปสู่ความสว่าง และเห็นว่าบทเรียนทางไปรษณีย์ขององค์การก้าวไปสู่ความสว่างน่าสนใจจึงได้สมัครเรียน เมื่อได้เรียนรู้จากบทเรียนคุณจุฑารัตน์ได้กล่าวว่า “บทเรียนไปรษณีย์ช่วยให้เรียนรู้ในการดำเนินชีวิตประจำวันกับพระเจ้า ทำให้ชีวิตของดิฉันเปลี่ยนแปลงไป รู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมมาก” จากการเรียนรู้จากการศึกษาด้วยตนเองและในคริสตจักร…

Continue reading