จากผู้ฟัง..มาเป็นผู้ประกาศ

คุณจิรัชยา อาศัยอยู่ที่ อ.แม่ระมาด จ.ตาก มีบุตร 2 คน เธอเป็นคนชอบฟังรายการวิทยุ จนมาพบคลื่นวิทยุของคริสเตียน สถานีสมานสามัคคี เรดิโอ ตาก F.M.101.25 MHz. ซึ่งได้รับรายการวิทยุขององค์การก้าวไปสู่ความสว่างมาออกอากาศ คุณจิรัชยาได้ติดตามรับฟังรายการ “ลูกทุ่งกำลังใจ” ขององค์การก้าวไปสู่ความสว่าง มาเป็นระยะเวลา 2 ปี  จนเธอมีความสนใจเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ ทางทีมงานจึงได้แนะนำคริสตจักรสมานสามัคคีแม่ระมาด ให้เธอได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ เพื่อจะได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้น เธอได้กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกยินดีที่ได้รับฟังรายการลูกทุ่งกำลังใจ จนดิฉันสนใจเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ และได้เข้าไปศึกษาที่คริสตจักรสมานสามัคคีแม่ระมาด จนได้รู้จักพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้น ดิฉันขอบคุณที่ได้รับฟังรายการวิทยุขององค์การก้าวไปสู่ความสว่าง”  เธอได้อธิษฐานกับพระเจ้าดูและเห็นว่าพระเจ้าได้ตอบคำอธิษฐานของเธอ เธอจึงเชื่อในพระเยซูคริสต์…

Continue reading