ห้องบันทึกเสียง

studio

ห้องบันทึกเสียงคริสเตียน ให้บริการ ผลิตรายการ วิทยุ ผลิตสปอต โฆษณา ผลิตงานเพลง และ งาน สร้างสรรค์ ด้านเสียง เปิดบริการแก่ หน่วยงาน สถาบัน องค์การ คริสตจักร และบุคคลทั่วไป ด้วย เครื่องมือ อันทันสมัย ในราคา กันเอง เพื่อช่วย ส่งเสริม งานด้าน การประกาศ ข่าวประเสริฐ และ สร้างสรรค์ งานคุณภาพ สนใจติดต่อ คุณอนงค์

โทร. 0-2574-2626, 0-2982-5274, 0-2982-5315

“งานของพระเจ้าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เสมอ…..เราพร้อมให้บริการและสนับสนุนงานประกาศของทุกหน่วยงาน”

Comments are closed.