Posts: 187

admin

Latest Posts by the Author

 1. ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2017 “การยึดไว้”
 2. ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2017 “การยุติ”
 3. ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2017 “จงทำเพื่อคนอื่น”
 4. ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2017 “การเกาะติดกับพระคริสต์”
 5. วันที่ 29 ต.ค. 60
 6. วันที่ 28 ต.ค. 60
 7. วันที่ 27 ต.ค. 60
 8. วันที่ 26 ต.ค. 60
 9. ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2017 “การให้ความเคารพต่อพระนาม”
 10. วันที่ 25 ต.ค. 60
 11. วันที่ 24 ต.ค. 60
 12. วันที่ 23 ต.ค. 60
 13. ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2017 “พระคัมภีร์ – พระเจ้าทรงช่วยให้ฟื้นคืนชีพเพื่อชีวิตนิรันดร์ของคุณ”
 14. วันที่ 22 ต.ค. 60
 15. วันที่ 21 ต.ค. 60
 16. วันที่ 20 ต.ค. 60
 17. ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2017 “รับการอภัยและการให้อภัย”
 18. ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2017 “ชั่วร้ายมาก”
 19. ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2017 “ความผิดเล็กๆ น้อยๆ”
 20. ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2017 “การเป็นมิตรกับคนทั่วไป”
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา