Posts: 271

admin

Latest Posts by the Author

 1. ธรรมชีวิตประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2021 “ส่งออกไปด้วยพระพรของพระเจ้า”
 2. ธรรมชีวิตประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2021 “ความมั่งคั่งไพบูลย์ที่แท้จริง”
 3. วันที่ 20 พ.ค. 64
 4. ธรรมชีวิตประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2021 “เมื่อสิ่งต่างๆ ไม่ราบรื่น”
 5. วันที่ 19 พ.ค. 64
 6. ธรรมชีวิตประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2021 “ข้าพระองค์กล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ในโลก”
 7. วันที่ 18 พ.ค. 64
 8. วันที่ 17 พ.ค. 64
 9. ธรรมชีวิตประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2021 “ไม่น่าเชื่อ”
 10. วันที่ 16 พ.ค. 64
 11. ธรรมชีวิตประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2021 “ผู้ได้รับเลือก”
 12. วันที่ 15 พ.ค. 64
 13. ธรรมชีวิตประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2021 “ทรงรวบรวมไว้”
 14. วันที่ 14 พ.ค. 64
 15. ธรรมชีวิตประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2021 “ความรักวิเศษเหนือรักอื่นใด”
 16. ธรรมชีวิตประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2021 “ทรงรอคอยการกลับมาของเรา”
 17. วันที่ 13 พ.ค. 64
 18. ธรรมชีวิตประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2021 “ใส่ใจทั้งคำพูดและการกระทำ”
 19. วันที่ 12 พ.ค. 64
 20. วันที่ 11 พ.ค. 64
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา