Category: หนังสือ

ความหมายแห่งชีวิต

14040407286f62092ec34905d5

รหัสสินค้า : TRIBOO52 หนังสือ  : เพื่อการประกาศ : คนทั่วไป/คริสเตียน เนื้อหา :  เรื่องราวประสบการณ์จริงของผู้ติดเชื้อ HIV ที่ค้นพบ ความหมายแห่งชีวิต   เหมาะสำหรับประกาศกับผู้ที่กำลังประสบปัญหาและต้องการแสวงหาคำตอบ เรียบเรียง :  องค์การก้าวไปสู่ความสว่าง   หนังสือ : ปก 3 สี : ไทย เนื้อใน  2 สี  28  หน้า :35.-/เล่ม

พิชิตความเครียด

13062011294d79a53cff10afa2

รหัสสินค้า : TRIBOO33 หนังสือ  : เพื่อการประกาศ : คนทั่วไป/คริสเตียน เนื้อหา :  สาเหตุของความเครียดและวิธีพิชิตความเครียดในเด็ก   วัยรุ่น และครอบครัว  เหมาะสำหรับประกาศกับผู้ที่กำลังประสบปัญหาและต้องการแสวงหาคำตอบ เรียบเรียง :  องค์การก้าวไปสู่ความสว่าง หนังสือ : ปก 3 สี : ไทย เนื้อใน  2 สี  28  หน้า :35.-/เล่ม

แพทย์ผู้ประเสริฐ

12100410161e1537564017c05f

รหัสสินค้า : TRIBOO32 หนังสือ  : เพื่อการประกาศ : คนทั่วไป/คริสเตียน เนื้อหา :  คำพยานประสบการณ์ตรงของคนที่หัวใจหยุดเต้นไปแล้ว แต่พระเจ้าทรงเรียกให้กลับคืนมา เหมาะสำหรับประกาศกับผู้ที่เจ็บป่วย    โดย :  อ.อำนวย เรืองชาญ หนังสือ : ปก 3 สี : ไทย เนื้อใน  1 สี  24  หน้า :12.-/เล่ม

ทำไม? สิ่งเลวร้ายจึงเกิดขึ้น

130513000631d3ee10dbafd23e

รหัสสินค้า : TRIB0019 หนังสือ  : เพื่อการประกาศ : คนทั่วไป เนื้อหา :  คำถามที่หลายคนพูดถึง “ทำไม ? สิ่งเลวร้ายจึงเกิดขึ้น”  คำตอบสำหรับคนที่กำลังเผชิญปัญหาและแสวงหาทางออก  เรียบเรียง  :  องค์การก้าวไปสู่ความสว่าง       หนังสือ : 1 สี : ไทย 52 หน้า : 35.-/เล่ม

กว่าจะมาเป็นเพลง

10060411229ef37a8231756232

รหัสสินค้า : TRIB0018 หนังสือ  : เพื่อการประกาศ : คนทั่วไป เนื้อหา :  กว่าจะมาเป็นเพลงในอัลบัม “อยู่ที่ใจ”  เบื้องหลังความสำเร็จ  มีอุปสรรคมากมาย  กว่าที่เคียสจะพบเส้นทางที่พระเจ้าทรงวางแผนการไว้กับชีวิตของเขา โดย  :  เคียส : คุณพันตา สุรศิลป์พิศุทธิ์ หนังสือ : 1 สี : ไทย 42 หน้า : 40.-/เล่ม

Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา