“กิจกรรมคริสต์มาสหน้าสำนักงาน”

ในช่วงเวลาแห่งเทศกาลคริสต์มาสของทุก ๆ ปี องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้จัดกิจกรรมออกบู๊ทเนื่องในวันคริสต์มาส เพื่อมอบกิ๊ฟเซ็ทและของที่ระลึกต่างๆ ให้แก่พี่น้องเพื่อนบ้านและผู้ที่สัญจรไปมาหน้าสำนักงาน

และปีนี้ได้จัดขึ้นขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2018 ระหว่างเวลา 7.00-9.00 น.และระหว่างเวลา 12.00-13.00 น. เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมยินดีเนื่องในวันเสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อรับโทษความผิดของคนทั้งปวง ผ่านการยอมสละพระชนม์ชีพที่ไม้กางเขน

anigif หน้าสำนักงาน

ผู้ที่ได้รับกิ๊ฟเซ็ทก็จะได้มีโอกาสอ่านใบปลิวเพื่อการประกาศเกี่ยวกับคริสต์มาส อีกทั้งยังมีโอกาสเชื่อมความสัมพันธ์และได้ทำการรู้จักกับทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างและได้รู้จักกับสถานที่ตั้งขององค์การก้าวไปสู่ความสว่างอีกด้วย

ขอบคุณพระเจ้าทรงให้ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการประกาศพระกิตติคุณในประเทศไทยของเรา

ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้ผู้ที่ได้รับกิ๊ฟเซ็ทไปได้มีโอกาสได้อ่าน ได้ศึกษาเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาสและได้รู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นด้วยเถิด

Updated: January 23, 2019 — 8:10 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา