กิจกรรม ประกาศในโรงเรียน ( Youth ) รร.บ้านห้วยไคร้ จ. เชียงราย

องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือกับกรรมการชมรม EC 205 และศิษย์ EC สภาคริสตจักรในประเทศไทย เข้าไปจัดกิจกรรมในโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ต. ห้วยไคร้ อ. แม่สาย จ. เชียงราย ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019 ระหว่างเวลา 13:00-15:00 น.

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการร่วมมือ ร่วมใจ และร่วมรับใช้ กิจกรรมถูกจัดขึ้นเพื่อการประกาศกับเยาวชนโดยผูกโยงกับเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นกับเยาวชน ที่ได้ติดอยู่ในถ้ำ “ขุนน้ำนางนอน” แล้วได้มีการปฏิบัติการเพื่อการช่วยกู้ผู้ที่ติดอยู่ภายในถ้ำซึ่งประกอบด้วย เยาวชนที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลของทีม “หมู่ป่าอคาเดมี” พร้อมกับโค้ชผู้ฝึกสอน และการช่วยกู้ครั้งนี้ได้สำแดงให้เห็นภาพของการเสียสละ การทุ่มเท และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อันเป็นการสำแดงความรักที่ยิ่งใหญ่ออกมา ซึ่งสอดคล้องกับภาพที่พระเยซูคริสต์ได้เสียสละและทุ่มเทพระวรกายและพระชนม์ชีพของพระองค์ให้มนุษย์ทุกคน เพื่อช่วยให้รอดพ้นหลุดออกมาจากความผิดบาปทั้งมวล

anigif ชร.1

ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้มีโอกาสนำกิจกรรม เกม เพลง และนำกิจกรรมหลักของงานโดยใช้ชื่อชุดกิจกรรมว่า “แสงสว่างในรักแท้” อันเป็นการนำและชี้ให้น้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้ ได้เห็น และได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันคิดถึงลักษณะของรักแท้ที่สามารถเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตของทุกคนได้ โดยใช้คุณลักษณะของความรักที่ปรากฏในพระธรรม 1 โครินธ์ บทที่ 13 ข้อ 4 ถึงข้อที่ 7 เป็นหัวข้อหลัก แล้วชี้นำไปที่องค์พระเยซูคริสต์ผู้เป็นแสงสว่างแท้สำหรับมนุษย์ทุกคน หลังเสร็จกิจกรรมแล้ว เด็กนักเรียนทุกคนก็จะได้รับกิ๊ฟเซ็ท อันประกอบด้วยหนังสือเล่มเล็กเพื่อการประกาศ “นิยามแห่งความรัก Love Book” พร้อมด้วยใบปลิวเพื่อการประกาศชุด “ความเอ๋ยความรัก” และของที่ระลึกที่บรรจุไปพร้อมกับกิ๊ฟเซ็ทด้วย

ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงนำและให้ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้เป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจนี้ ขอพระเจ้าทรงประทานความสว่างแห่งชีวิตให้แก่เด็กนักเรียนเหล่านี้ทุกคน เพื่อเขาเหล่านี้จะได้ทราบถึงความสว่างแท้และความรักแท้ที่มีอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์ต่อไป

Updated: March 18, 2019 — 7:44 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา