กิจกรรม “แสงสว่างจากปากถ้ำ”

ซึ่งเป็นกิจกรรมประกาศที่จัดขึ้นเพื่อการประกาศกับบุคคลทั่วไป ได้จัดขึ้นในระหว่างเวลา 18:00-21:30 น.ของวันที่ 26และ 27 กุมภาพันธ์ 2019 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ต. ห้วยไคร้ อ. แม่สาย จ. เชียงราย

ในงานประกอบด้วย การแสดง เพลงนมัสการ เพลงพิเศษ คำพยาน และคำเทศนา ทั้งสองคืนดังกล่าวก็จะมีการแสดงเพื่อการประกาศมีทีมนมัสการจากคริสตจักรและหน่วยงานต่างๆ มีเพลงพิเศษจากศิลปินที่เป็นคริสเตียน มีคำพยานพิเศษจาก ด.ช.อดุลย์ สามอ่อน หนึ่งในทีมหมูป่าอคาเดมี ที่ได้รับการช่วยกู้ออกจากถ้าขุนน้ำนางนอน

anigif ชร.2

องค์การก้าวไปสู่ความสว่างก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมดังกล่าวร่วมกับอีกหลายๆ หน่วยงาน และหลายๆ คริสตจักรโดยทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้นำกิ๊ฟเซ็ทไปแจกแก่ผู้ร่วมงานในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย และมีผู้สนใจรับกิ๊ฟเซ็ทเป็นจำนวนมาก

 

ขอทุกท่านได้โปรดอธิษฐานเผื่อผู้ร่วมงานทุกท่านที่จะได้สัมผัสถึงความรักแท้ และได้เห็นความสว่างแท้แห่งชีวิตที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้า

anigif ชร.3

ขอพระเจ้าทรงโปรดประทานความสว่างแท้ของพระองค์แก่ทุกคนที่ร่วมงาน

ขอพระองค์ทรงเมตตาและทรงนำทุกคนที่ได้รับกิ๊ฟเซ็ทจากองค์การก้าวไปสู่ความสว่างไปให้มีโอกาสเรียนรู้ความจริงและความสว่างแห่งชีวิตจากสื่อเหล่านั้นด้วยเถิด เพื่อเขาเหล่านั้นจะได้พบกับความสว่างแห่งชีวิตของเขาต่อไป

ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงอวยพรและทรงนำให้กิจกรรมทั้งหมดสำเร็จผลเป็นอย่างดี

ขอบคุณ ผป. เสกสรร พงศ์พีรภัทร ที่ได้ติดต่อประสานงานและเปิดโอกาสให้ทีมงานองค์ก้าวไปสู่ความสว่างได้เป็นส่วนหนึ่งในงานครั้งนี้

ขอบคุณ อ. นิกร สิทธิจริยาภรณ์ / ศจ. อมร สารสมุทร ที่ได้เทศนาพระวจนะของพระเจ้า และคุณลินซี่ บุญอิตที่ได้ร้องเพลงแสนไพเราะให้แก่ผู้ร่วมงาน

ขอบคุณ ศิลปิน โรส ศิรินทิพย์ หาญประดิษฐ์ / เต้น นรารักษ์ ใจบำรุง / Jock Rust Jam / Crossover / น้องอดุลย์ สามอ่อน และน้องๆ ในทีมหมู่ป่าอคาเดมี่ ตลอดทั้งหน่วยงานคริสเตียนอาทิ เช่น สื่อมวลชนทางชีวิต / CBN / CGNTV / IServe และหน่วยงานคริสเตียนอื่นๆ ที่ทำให้งานนี้เต็มไปด้วยพระพรและความชื่นชมยินดีอย่างมากมาย

ขอพระเจ้าทรงได้รับเกียรติสูงสุด อาเมน

 

Updated: March 18, 2019 — 7:49 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา