กิจกรรมคริสต์มาสกับคริสตจักรท้องถิ่น

องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือกับคริสตจักรท้องถิ่นจัดงานกิจกรรมคริสต์มาส เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเสด็จมาบังเกิดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ภายในคริสตจักร 2 แห่งด้วยกันดังนี้

แห่งแรกจัดขึ้นในวันที่ 21 ธันวาคม 2019 ร่วมมือร่วมใจร่วมรับใช้กับคริสตจักรสหทัยลูเธอรั่นสู่ความสว่าง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

แห่งที่สอง จัดขึ้น ในวันที่ 25 ธันวาคม 2019 องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือกับคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์สามร้อยยอด อ. สามร้อยยอด จ. ประจวบคิรีขันธ์

anigif คริสตมาส์ในคริสตจักรคริสตมาสที่คริสตจักร 2

บรรยากาศในงานทั้งสองแห่งเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี ความสุขสนุกสนาน และที่สำคัญทุกคนที่ร่วมงานยังได้ทราบความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาสผ่านการเทศนา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมในงานประกอบด้วยการลงทะเบียนเพื่อรับกิ๊ฟเซ็ท และกิจกรรมต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม เกมเพลง การจับฉลากเพื่อรับของรางวัลอีกมากมาย

ขอพระเจ้าทรงนำคริสตจักรทั้งสองแห่งนี้ที่จะได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณของพี่น้องที่ได้มาร่วมกิจกรรมให้เขาเหล่านั้นมาถึงความรักและความรอดในพระคริสต์ด้วยเถิด

Updated: March 11, 2020 — 7:43 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา