บทเรียนไปรษณีย์ 1

บทเรียนไปรษณีย์ 1
1_01
1_02 1_03 1_04 1_05 1_06

คำถามท้ายบทที่ 1
 •   ใบปลิวโฆษณา
    เพื่อน
    สมาชิกของคริสตจัรก
    อื่นๆ
 •   มาก
    ปานกลาง
    น้อย
 •   เห็นด้วย
    ไม่เห็นด้วย
 •   พวกเขาไม่มีเวลา
    ชายคนนั้นไม่ต้องการความช่วยเหลือ
    พวกเขาต่างก็คิดถึงแต่ตัวเอง
Updated: November 9, 2016 — 2:51 pm
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา