“มาอธิษฐานขอพระเจ้าทรงรักษาจิตใจของผู้ชอกช้ำกันเถิด”

พระวจนะของพระเจ้าบอกเราว่า พระองค์ทรงรักษาคนที่ชอกช้ำระกำใจ และทรงพันผูกบาดแผลของเขา สดุดี 147:3

สาธุการแด่พระเจ้าผู้สูงสุด ในสภาวะปัจจุบันนี้ ผู้คนมากมายตกอยู่ในสภาพแห่งความสิ้นหวังและหมดกำลังใจ อีกทั้งที่เลวร้ายกว่านั้นมีผู้ถูกทำร้ายจิตใจเป็นจำนวนไม่น้อยที่ได้รับบาดแผลที่ฝังอยู่ในส่วนลึกของจิตใจ จนเป็นรากแห่งความขมขื่นภายในชีวิต อันเกิดจากการถูกกระทำของสังคม ของผู้มีอิทธิพล และจากคนอธรรมที่มีอยู่ในทุกหนแห่งบนโลกใบนี้ ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงเมตตาระลึกถึงพี่น้องเหล่านี้โดยเฉพาะบรรดาผู้ที่เชื่อในพระองค์ที่กำลังเผชิญกับความชอกช้ำระกำใจ จากการถูกข่มเหงด้วยความอยุติธรรม ขอพระองค์ทรงรักษาและพันผูกบาดแผลของเขาให้หายดีกลับมามีชีวิตที่มีความหวังใจ มีกำลังใจและมีจิตใจใหม่ในพระองค์ด้วยเถิด ขอพระองค์ทรงนำเขาให้มารู้จักกับพระองค์ผู้เป็นแพทย์แห่งการดูแลรักษาทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณเป็นการส่วนตัวด้วยเถิด ข้าพระองค์ทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ชื่อ-ที่อยู่-ที่ติดต่อ

Comments are closed.