พบปะผู้ฟังรายการวิทยุ “เพราะคุณคือที่รัก” วปถ.9 AM 1080 KHz. นครสวรรค์

ในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2024 ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างพร้อมด้วยนักจัดรายการวิทยุ “เพราะคุณคือที่รัก” ได้เดินทางไปยังตลาดนัดหน้าค่ายจิรประวัติ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และพบปะผู้ฟังรายการวิทยุ ระหว่างผู้ฟังรายการวิทยุกับผู้ดำเนินรายการ ซึ่งดำเนินรายการโดย อ.ชุมพล คุ้มพันธ์แย้ม ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุ วปถ.9 AM 1080 KHz. นครสวรรค์  นอกจากนี้ทางองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้นำกิ๊ฟเซ็ทประกอบด้วยหนังสือเลิฟบุ๊ค ใบประชาสัมพันธ์รายการ และกระเป๋าเอนกประสงค์ไปมอบเป็นของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และในกิจกรรมยังได้มีการจับรางวัลเพื่อมอบเป็นพิเศษแก่ผู้ร่วมกิจกรรมอีกด้วย เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมทางทีมงานและนัดจัดรายการวิทยุ ได้เดินทางไปเยี่ยมสถานีวิทยุ วปถ.9 AM 1080 KHz. นครสวรรค์ ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับลานกิจกรรมดังกล่าว

🙏ขอบพระคุณพระเจ้า ที่พระองค์ทรงนำและทรงอวยพระพรให้กิจกรรมครั้งนี้สำเร็จผลดี อันเป็นการประกาศข่าวดีเรื่องพระองค์ในอีกรูปแบบหนึ่ง

🙏ขอบคุณ ร.อ. อัศวิน ดอกไม้ ผู้บังคับหมวดวิทยุประจำมณฑลทหารบกที่ 31 แผนกเครือข่ายวิทยุ กองการสื่อสาร ศูนย์โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการทหารสื่อสาร ที่อนุญาตให้รายการวิทยุขององค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ออกอากาศที่สถานีดังกล่าว

🙏ขอบคุณ พันเอกอภิเดช ผลทวี ผู้จัดการตลาด ที่อนุญาตให้ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้เข้าไปจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี

🙏ขอบคุณ ร.ต.สุชาติ พรมทอง เลขากองอำนวยการตลาดนัด และขอบคุณ ร.ท.หญิง ภรินทร อินทร์เลิศ หัวหน้าโซนของเก่า ดูแลลานกิจกรรม ที่ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้

#วปถ.9 AM 1080 KHz.นครสวรรค์

ชื่อ-ที่อยู่-ที่ติดต่อ

Comments are closed.