Category: Uncategorized

Listener Gathering 25-2-2018 (คจ.สหทัยตะกั่วป่า)

ตะกั่วป่า 3

กิจกรรมนัดพบผู้ฟังรายการวิทยุเพื่อคุณกำลังใจใช้ชื่องานว่า งานนัดพบผู้ฟังรายการวิทยุ “เพื่อคุณกำลังใจ” จัดขึ้นที่คริสตจักรสหทัยตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ในเวลา 13.30-15.30 น.วันที่ 4 กันยายน 2016 ซึ่งรายการวิทยุเพื่อคุณกำลังใจได้ออกอากาศที่สถานีวิทยุ สวท.ตะกั่วป่า FM.90.25 MHz. จ.พังงา ในเวลา 17.30-18.00 น.ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี

Listener Gathering 24-2-2018 (คจ.สหทัยโคกกลอย)

โคกกลอย 3

เป็นกิจกรรมนัดพบผู้ฟังรายการวิทยุรายการเพื่อคุณกำลังใจ พร้อมการประชาสัมพันธ์และเยี่ยมเยียนพบปะผู้ฟังรายการวิทยุ “เพื่อคุณกำลังใจ” ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุ สทร.14 พังงา FM.97.25 MHz. ระหว่างเวลา 14.30-15.00 น. ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ โดยใช้ชื่องานว่า งานนัดพบผู้ฟังรายการวิทยุ “เพื่อคุณกำลังใจ”

กิจกรรมแห่งความรัก “ส่งรักจากใจ

14-3

เนื่องด้วยเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีจะมีวันแห่งความรัก ซึ่งความรักนั้นเป็นสิ่งที่สวยงาม  เป็นสิ่งที่มีคุณค่า และความรักเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา  นอกจากนี้พระวจนะของพระเจ้ายังได้กล่าวถึงความรักไว้หลายที่หลายแห่งด้วยกัน เช่น ความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่มั่นคงดำรงเป็นนิตย์,  พระเจ้าเป็นความรักและผู้ใดที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้า และพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในผู้นั้น , จงรักซึ่งกันและกันให้มาก เพราะว่าความรักลบล้างความผิดมากมายได้

“วันเด็กแห่งชาติ”

333

“รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้เล็งเห็นคุณค่าของเด็กและเยาวชนที่กำลังเติบโตขึ้นมาเป็นอนาคตของชาติเป็นอย่างดี ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างจึงได้ตั้งบู๊ทแจกกิ๊ฟเซ็ทแก่เด็กๆที่หน้าสำนักงานเพื่อมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันเด็ก

Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา