วันเด็กแห่งชาติ

ในวันที่ 10 มกราคม 2020 ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือร่วมใจร่วมรับใช้กับคริสตจักรพระคุณหลวง อ. วังน้ำเย็น จ. สระแก้ว โดยได้เข้าไปจัดกิจกรรมประกาศในโรงเรียน 2 โรงเรียนด้วยกัน โดยในช่วงเช้าระหว่างเวลา 10.00-11.30 น. เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ และในเวลา13.00-15.00 น. โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา  ทั้งสองโรงเรียนอยู่ในอำเภอ วังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว  เป้าหมายในการจัดกิจกรรมคือการประกาศเรื่องราวความรักของครอบครัวผ่านละครสั้นเรื่อง “เด็กไทยยุค 5G” เพื่อสะท้อนภาพการดำเนินชีวิตที่อันตรายหากไม่ระมัดระวัง

anigif วันเด็ก

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งเกม เพลง เพื่อนำไปสู่การประกาศข่าวประเสริฐแก่เด็กนักเรียนเหล่านี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากกิจกรรมสันทนาการและกิจกรรมเพื่อการประกาศแล้ว เด็ก ๆ ทุกคนยังได้รับกิ๊ฟเซ็ทที่ประกอบด้วยแผ่นปลิวเพื่อการประกาศ และชุดอุปกรณ์การเรียนบางอย่างด้วย มากไปกว่านั้นทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างยังได้มีโอกาสนำเด็ก ๆ เหล่านี้อธิษฐานเผื่อพ่อแม่ของเด็ก อธิษฐานเผื่อคุณครู และขอพระพรจากพระเจ้าเพื่อตัวเอง สุดท้ายทางทีมงานคริสตจักรก็ได้มีโอกาสเชิญชวนเด็ก ๆ ที่สนใจเรียนรู้ทักษะทางด้านดนตรีให้ไปเรียนรู้ได้ฟรีที่คริสตจักรพระคุณหลวง โดยคริสตจักรได้เปิดสอนในช่วงบ่ายวันเสาร์ในทุก ๆ สัปดาห์

ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงนำและทรงอวยพรกิจกรรมในวันนี้ให้สำเร็จผลเป็นอย่างดี

ขอขอบคุณผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านคลองใหญ่และโรงเรียนบ้านแก่งสะเดาที่อนุญาตให้จัดกิจกรรมและต้อนรับเป็นอย่างดี

ขอบคุณทีมงานจากคริสตจักรพระคุณหลวงซึ่งนำโดยอาจารย์สุวิทย์ ทิพย์ประเสริฐ ที่ประสานงานจนกิจกรรมครั้งนี้สำเร็จผลเป็นอย่างดี

โปรดอธิษฐานเผื่อการหว่านในครั้งนี้ ขอพระเจ้าทรงอวยพรเด็ก ๆ เหล่านี้และคณะครูที่จะได้สัมผัสถึงความรักจากพระองค์เป็นการส่วนตัวด้วยเถิด

Updated: March 11, 2020 — 7:46 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา