“Bright Teeth and Happy Feet ” (4)

” โครงการฟันสะอาดและเท้ามีความสุข”  (4) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2016องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือกับคริสตจักรสัมพันธ์อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรีนำโครงการ “ฟันสะอาดและเท้ามีความสุข” ซึ่งเป็นการเสริมสร้างสุขอนามัยในช่องปากและสุขภาพที่ดีสำหรับเท้า แก่เด็กและเยาวชน โดยนำยาสีฟัน แปรงสีฟัน แก้วน้ำและถุงเท้าไปมอบให้เด็กนักเรียนในโรงเรียน  3 โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์  โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยนและโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น  โปรดอธิษฐานเผื่อเด็กทุกๆคนที่ได้รับของแจกจากโครงการนี้ให้ได้รับความสุขในสิ่งที่ได้รับ และมีสันติสุขที่ได้รู้ว่าผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนถวายทรัพย์เพื่อโครงการนี้ มีความรักพวกเขาเนื่องด้วยความรักของพระเจ้าที่ส่งผ่านมาถึงเด็กๆทุกคนสุขภาพที่ดีของเยาวชนมีผลต่อสุขภาพของชุมชนในอนาคตอย่างแน่นอน รอยยิ้มและเสียงหัวเราะเหล่านี้มีคุณค่ามากสำหรับหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักและการให้

Continue reading

“Bright Teeth and Happy Feet ” (3)

” โครงการฟันสะอาดและเท้ามีความสุข”4/2/2016 เป็นวันสุดท้ายของโคงการฟันสะอาดและเท้ามีความสุข ที่องค์การก้าวไปสู่ความสว่างร่วมมือกับคริสตจักรกุยบุรี จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมสุขภาพปากและเท้าที่ดีแก่เด็กและเยาวชนในเขตอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ โดยนำยาสีฟัน แปรงสีฟัน แก้วน้ำและถุงเท้าไปมอบให้เด็กนักเรียนในโรงเรียน ต่างๆอีก 3โรงเรียนด้วยกันได้แก่  โรงเรียน บ้านท่าฝาง โรงเรียนบ้านหนองหมูและโรงเรียนบ้านปากเหมือง ได้เห็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขใจของเด็กๆที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและรับของแจก แล้วทำให้ทีมงานทั้งหมดมีพลังในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย    ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนโครงการนี้ ทั้งการถวายและการอธิษฐานเผื่อ  ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรพี่น้องทุกท่านที่มีส่วนในโครงการนี้ให้มีชีวิตที่เต็มไปด้วย สันติสุขและเบิกบานใจ

Continue reading

“Bright Teeth and Happy Feet ” (2)

” โครงการฟันสะอาดและเท้ามีความสุข” 3/2/2016 องค์การก้าวไปสู่ความสว่างร่วมมือกับคริสตจักรกุยบุรี จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ยังคงดำเนินกิจกรรม โครงการฟันสะอาดและเท้ามีความสุข ซึ่งเป็นการส่งเสริมสุขภาพปากและเท้าที่ดีแก่เด็กและเยาวชนในเขตอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคิรีขันธ์เป็นวันที่สอง โดยนำยาสีฟัน แปรงสีฟัน แก้วน้ำและถุงเท้าไปมอบให้เด็กนักเรียนในโรงเรียน 3 โรงเรียนด้วยกันได้แก่ ตชด.ย่านซื่อ โรงเรียนบ้านรวมไทย และโรงเรียนบ้านไร่บน เชื่อว่าสุขภาพที่ดีของเยาวชนมีผลต่อชุมชนอย่างแน่นอน   นอกจากจะมอบของแล้วยังนำ ความสุข สนุกสนานและความรักในพระเจ้าไปมอบแก่เด็กๆเหล่านี้ด้วย

Continue reading

“Bright Teeth and Happy Feet ” (1)

” โครงการฟันสะอาดและเท้ามีความสุข” 2/2/2016องค์การก้าวไปสู่ความสว่างร่วมมือกับคริสตจักรกุยบุรี จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ได้นำโครงการฟันสะอาดและเท้ามีความสุข ซึ่งเป็นการส่งเสริมสุขภาพปากและเท้าที่ดีแก่เด็กและเยาวชนในเขตอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ โดยนำยาสีฟัน แปรงสีฟัน แก้วน้ำและถุงเท้าไปมอบให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนดีมากาเร็ตฟุลเลอร์ และโรงเรียนบ้านโป่งกระสัง อีกทั้งยังได้รับการร่วมมือจากโรงพยาบาลกุยบุรีที่ส่งเจ้าหน้าที่ทันตแพทย์และนักศึกษามาสาธิตการแปรงฟันอย่างถูกวิธีแก่เด็กนักเรียนด้วย ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงนำและอวยพระพรให้พันธกิจนี้สำเร็จเป็นอย่างดี นำมาซึ่งความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ โปรดอธิษฐานเผื่อเด็กๆเหล่านี้ที่จะได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าผ่านโครงการนี้ด้วย

Continue reading