“กิจกรรมวาเลน์ไทน์”

วันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์ มิได้เป็นความรักที่เกิดขึ้นระหว่างคนหนุ่มคนสาวที่นิยมบอกรักกันในปัจจุบันนี้ แท้จริงแล้วทุกคนสามารถสำแดงความรักต่อกันและกันได้เสมอโดยมิได้จำกัดเพศ วัย ตำแหน่ง หรือสถานะ และมิได้จำกัดไว้เฉพาะความรักระหว่างคนหนุ่มกับคนสาวเท่านั้น และความรักก็สามารถสำแดงออกมาเป็นการกระทำได้หลากหลายรูปแบบและวิธีการ

องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้มองเห็นคุณค่าของความรักในทุกรูปแบบ เพราะพวกเรารู้ว่าแหล่งที่มาของความรักนั้นเกิดมาจากพระเจ้า ดังนั้น ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างจึงได้ดำเนินการจัดบู๊ทกิจกรรม “วันวาเลนไทน์” ในวันที่ 11 และ14 กุมภาพันธ์ 2022 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการประกาศและสำแดงความรักอันยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าแก่พี่น้องที่ได้สัญจรผ่านบู๊ทกิจกรรม โดยได้มอบกิ๊ฟเซ็ทดอกกุหลาบและหนังสือ “LOVE BOOK นิยามแห่งความรัก” แก่ทุกคนที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ขอพระคุณและความรักจากองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดประทานลงมาเหนือชีวิตจิตใจของพี่น้องที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และคนไทยทุกคน เพื่อเขาเหล่านั้นจะได้รู้จักความรักแท้ในพระเจ้าและมีความรักที่ถูกต้องคือรักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองด้วยเถิด ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ชื่อ-ที่อยู่-ที่ติดต่อ

Comments are closed.