“มาระลึกถึงการทนทุกข์ของพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อเรากันเถอะ”

ขอเชิญรับฟังพระธรรมหนุนใจเพื่อระลึกถึงการทนทุกข์ของพระเยซูคริสต์เจ้าตั้งแต่วันพุธที่ 2 มีนาคม – วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2022เวลา 13:00 น.

Comments are closed.