“ใจของคน”

การที่เราจะอยู่ร่วมกันกับ “คน” นั้นไม่ง่าย เพราะคนแต่ละคนต่างก็มีใจที่ไม่เหมือนกัน แม้แต่พระวจนะธรรมคัมภีร์ก็ได้ให้คำนิยาม “ใจ” ของคนไว้สั้นๆ ว่า “ใจมนุษย์โกงเกินบรรดาทุกสิ่ง…ชั่วร้ายกาจนัก!” ฟังดูแล้วก็น่ากลัวใจมนุษย์โกงเกินทุกสิ่ง…” เราจะดูมนุษย์หรือจะรู้จักมนุษย์ก็ต้องดูกันที่ใจ ถ้าเอาตามที่พระธรรมข้อนี้ก็แสดงว่ามนุษย์จะดีหรือชั่วก็อยู่ที่ “ใจ” นี่เอง แล้วใจมนุษย์นี้เท่าที่ได้เห็นก็น่ากลัวไม่น้อย เพราะใจมนุษย์ที่เราประสบพบเห็นกันเป็นประจำก็มีใจดี ใจร้าย ใจจืด ใจดำ ใจอิจฉา ใจริษยา ใจโกรธ ใจอาฆาต ใจโหดเหี้ยม ใจร้อน ใจง่าย ใจอ่อน ใจบาป ใจสกปรก ใจกว้าง ใจเย็น ใจชั่ว ใจคด ใจแคบ ฯลฯ ยกมาแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วครับ เอาพอจะได้รู้ว่าคนจะดีจะเลวจะชั่วยังไงมันก็อยู่ที่ใจนี่แหละ แต่ยังใงก็ตามใจมนุษย์นั้นไม่ได้แย่ไปเสียทั้งหมด จะเห็นว่าที่ผมยกมานั้นใจประเภทดีก็มีครับ เช่น ใจดี ใจเมตตา ใจปราณี ใจอ่อนสุภาพ ใจถ่อม ใจกล้า ใจกว้าง ใจเย็น ยกมาอ้างอิงแค่นี้ก็พอจะพูดได้ว่า ทั้งสิ่งดีและไม่ดีที่อยู่ในใจคนก็มีคละกันไปไม่ได้แย่ไปเสียทั้งหมด เพราะถ้าใจชั่วทั้งใจโลกนี้คงปั่นป่วนน่าดู แต่ที่มีปัญหาให้เราเห็นอยู่ในทุกวันนี้และวันก่อนๆ โน้น ก็คงมาจากส่วนที่ไม่ดีของใจนั่นแหละครับ

พูดมาถึงตรงนี้อาจจะมีคนถามว่า ถ้าใจของคนยังมีส่วนของความชั่วร้ายหรือมีอิทธิพลครอบงำใจของเราอยู่อย่างนี้ตลอดไป ผลร้ายอันเกิดจากใจจะไม่ทำร้ายหรือทำลายความสงบสุขของสังคมโลกนี้หรือ? คำตอบก็คือ แน่นอนครับ วันนี้เราก็เห็นผลดังกล่าวนี้อยู่แล้ว แต่ที่เรายังประคองตัวให้ผ่านพ้นจากใจชั่วร้ายทั้งหลายอยู่ได้นั้น ก็เพราะยังมีใจบริสุทธิ์เป็นหลักค้ำที่ยังช่วยประคองให้เกิดความสงบสุขอยู่ได้ แต่จะอยู่ได้นานแค่ไหนนี่สิน่าวิตก เพราะวันนี้ความชั่วร้ายทั้งหลายอันเกิดจากใจมนุษย์นี่แหละ กำลังทวีความรุนแรงและร้ายแรงยิ่งขึ้นตามลำดับไม่ว่าการแก่งแย่งผลประโยชน์ส่วนตนทุกระดับ ความคิดแตกต่างแตกแยกทั้งหลายความเห็นแก่ตัวสารพัดเหล่านี้ทำให้โลกขาดสันติสุขไปทุกๆ วัน

ถ้าถามว่าจะแก้ยังไงหรือทำยังไง? ก็มีทางเดียวคือ เราต้องเลือกว่าเราอยากจะได้ใจที่บริสุทธิ์สะอาด หรือจะยังคงยอมให้ความบาปมามีอิทธิพลครอบงำจิตใจของเราให้ทำตามธรรมชาติของบาปต่อไป ทุกคนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ ความรู้สึกดีชั่ว บางทีเราไม่อยากจะทำอะไรที่ไม่ดี เพราะขัดกับความรู้สึกรู้ดีรู้ชั่ว แต่ความอ่อนแอของเราก็แพ้ “ใจชั่ว” ไปแทบทุกครั้งนี่คือตัวจริงของเราวันนี้ ไม่อยากทำแต่ต้องทำ ที่อยากจะทำก็ไม่ได้ทำ นี่แหละคือใจปกติทำบาปของมนุษย์เราวันนี้ มีทางเดียวที่เราจะเอาชนะใจแห่งเนื้อหนังอันอ่อนแอได้ ด้วยการเข้ามาพึ่งในพระคุณและความรักของพระเยซูคริสต์ ยอมให้พระองค์เป็นผู้เปลี่ยนใจให้เราใหม่ เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์เมื่อใจเราสะอาดความคิดและการกระทำทั้งหลายก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีๆ ทั้งนั้น ดังพระวจนะธรรมกล่าวไว้ว่า “เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2โครินธ์ 5:17) สิ่งใหม่ที่คุณจะได้รับเมื่อคุณยอมถ่อมใจให้พระเยซูเปลี่ยนชีวิตของคุณนั้น…มี “ใจ” อันเป็นส่วนสำคัญรวมอยู่ด้วย

โดย: อาจารย์อำนวย  เรืองชาญ

นักจัดรายการวิทยุ “เพื่อคุณกำลังใจ” และ “บ้านนี้มีรัก”

องค์การก้าวไปสู่ความสว่าง

Comments are closed.