“กิจกรรมประกาศในโรงเรียน Youth (1)”

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2023  ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือร่วมใจร่วมรับใช้กับคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์เพชรบุรี ในการเข้าไปจัดกิจกรรมคริสต์มาสในโรงเรียนวัดโรงเข้ ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี ในระหว่างเวลา 09:00 – 10:30 น. ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมกับนักเรียนในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6  เพื่อประกาศและส่งเสริมการเรียนรู้ความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาส โดยผ่านกิจกรรม สันทนาการ เกม เพลง และผ่านรับชมอนิเมชั่นเรื่อง “บู๊ทแดงกับคริสต์มาส” พร้อมตอบคำถามรับรางวัลจากการรับชม และเด็กนักเรียนจะได้รับกิ๊ฟเซ็ทและสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับคริสต์มาสที่ทางองค์การก้าวไปสู่ความสว่างและคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์เพชรบุรีได้จัดเตรียมไปมอบให้แก่เด็กๆ ทุกคน ซึ่งเป็นการประกาศทั้งทางตรงและทางอ้อมไปพร้อมๆ กัน ซึ่งได้รับการตอบสนองจากเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

🙏ขอบพระคุณพระเจ้า ที่พระองค์ทรงอวยพระพรและทรงนำทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างมายังจังหวัดเพชรบุรีเพื่อร่วมรับใช้กับคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์เพชรบุรี ในการประกาศและส่งเสริมการเรียนรู้ความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาส

🙏ขอบคุณผู้อำนวยการ กัญญารัตน์ พูลพิพัฒน์ และคณะครูทุกท่านของโรงเรียนวัดโรงเข้ ที่อนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมพร้อมให้การต้อนรับทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างและทีมงานคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์เพชรบุรีด้วยความอบอุ่นเป็นอย่างดี

🙏ขอบคุณอาจารย์ณัชพัฒน์ พระสิงห์ ศิษยาภิบาลคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์เพชรบุรี ที่ประสานงานกับทางโรงเรียนจนเกิดกิจกรรมในครั้งนี้ รวมไปถึงพี่น้องในคริสตจักรที่เข้ามามีส่วนในกิจกรรมในวันนี้อย่างเต็มที่

🙏ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและทรงเปิดตาใจเด็กนักเรียนและคณะคุณครูทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมให้ได้เห็นและสัมผัสถึงความรักของพระองค์ผ่านกิจกรรมในวันนี้ด้วยเถิด อาเมน

ชื่อ-ที่อยู่-ที่ติดต่อ

Comments are closed.