“กิจกรรมการประกาศในโรงเรียน Youth (3)”

ในวันที่ 13 ธันวาคม 2023  ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือร่วมใจร่วมรับใช้กับคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์เพชรบุรี เป็นวันที่สองของการเข้าไปจัดกิจกรรมคริสต์มาสในโรงเรียน ซึ่งในระหว่างเวลา 09:00 – 10:30 น. ได้รับโอกาสจากโรงเรียนบ้านแหลมทอง หมู่ที่ 4 บ้านแหลมทอง ตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เข้าไปจัดกิจกรรมคริสต์มาส กับนักเรียนในระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยในช่วงแรกของกิจกรรมเป็นการรวมเด็กนักเรียนเข้าสู่กิจกรรม สันทนาการ เกมเพลง ร่วมกันในทุกระดับชั้นเรียน เสร็จแล้วได้แยกและนำเด็กในระดับนักเรียนมัธยมศึกษา ออกไปเรียนรู้ความหมายคริสต์มาสผ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษในรูปแบบ The Letter เพื่ออธิบายความหมายของคริสต์มาส จากคำว่า “CHRISTMAS” ส่วนเด็กนักเรียนในระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา รับชมอนิเมชั่นเรื่อง “บู๊ทแดงกับคริสต์มาส” พร้อมตอบคำถามรับรางวัลจากการรับชมอนิเมชั่น และเด็กนักเรียนที่ทุกคนในทุกระดับชั้นจะได้รับกิ๊ฟเซ็ทที่ทางองค์การก้าวไปสู่ความสว่างและคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์เพชรบุรีได้จัดเตรียมไปมอบให้กับทุกคน

🙏ขอบพระคุณพระเจ้า ที่พระองค์ทรงอวยพระพรและทรงนำทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างมายังจังหวัดเพชรบุรีเพื่อร่วมรับใช้กับคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์เพชรบุรี ในการประกาศและส่งเสริมการเรียนรู้ความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาส

🙏ขอบคุณผู้อำนวยการ บุญภา นามปักษา และคณะครูทุกท่านของโรงเรียนบ้านแหลมทอง ที่อนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมพร้อมให้การต้อนรับทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างและทีมงานคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์เพชรบุรีด้วยความอบอุ่น

🙏ขอบคุณอาจารย์ ณัชพัฒน์ พระสิงห์ ศิษยาภิบาลคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์เพชรบุรี ที่ประสานงานกับทางโรงเรียนจนเกิดกิจกรรมในครั้งนี้ รวมไปถึงพี่น้องในคริสตจักรที่เข้ามามีส่วนในกิจกรรมวันนี้เป็นอย่างดี

🙏ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและทรงเปิดตาใจเด็กนักเรียนและคณะคุณครูทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมให้ได้เห็นและสัมผัสถึงความรักของพระองค์ผ่านกิจกรรมในวันนี้ด้วยเถิด อาเมน 

ชื่อ-ที่อยู่-ที่ติดต่อ

Comments are closed.