“กิจกรรมการประกาศในโรงเรียน Youth (4)”

ในช่วงบ่ายของวันที่ 13 ธันวาคม 2023  หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านแหลมทองในภาคเช้า ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างยังคงร่วมมือกับคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์เพชรบุรี เข้าไปจัดกิจกรรมคริสต์มาสในโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) ตั้งอยู่เลขที่ 38 ถนนนอก ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ในระหว่างเวลา 13:00-14:30 น. ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เช่นกัน โดยกิจกรรมในช่วงแรกของกิจกรรมเป็นการรวมเด็กนักเรียนเข้าสู่กิจกรรม สันทนาการ เกมเพลง ร่วมกันในทุกระดับชั้นเรียน เสร็จแล้วได้แยกและนำเด็กในระดับนักเรียนมัธยมศึกษา ออกไปเรียนรู้ความหมายคริสต์มาสผ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในรูปแบบ The Letter เพื่ออธิบายความหมายของคริสต์มาส จากคำว่า “CHRISTMAS” ส่วนเด็กนักเรียนในระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา รับชมอนิเมชั่นเรื่อง “บู๊ทแดงกับคริสต์มาส” พร้อมตอบคำถามรับรางวัลจากการรับชมอนิเมชั่น และเด็กนักเรียนที่ทุกคนในทุกระดับชั้นจะได้รับกิ๊ฟเซ็ทที่ทางองค์การก้าวไปสู่ความสว่างและคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์เพชรบุรีได้จัดเตรียมไปมอบให้กับทุกคน

🙏ขอบคุณพระเจ้า ที่พระองค์ทรงนำและทรงอวยพรให้กิจกรรมในวันนี้สำเร็จผลด้วยความชื่นชมยินดี

🙏ขอบคุณผู้อำนวยการ สมรักษ์ ชื่นอร่าม และคณะคุณครูทุกท่านของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) ที่อำนวยความสะดวกในการดำเนินการจัดกิจกรรมและให้การต้อนรับทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างและทีมงานคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์เพชรบุรี

🙏ขอบคุณอาจารย์ ณัชพัฒน์ พระสิงห์ ศิษยาภิบาลคริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์เพชรบุรี ที่ประสานงานกับทางโรงเรียนจนเกิดกิจกรรมในครั้งนี้ และขอบคุณพี่น้องสมาชิกคริสตจักรที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างเต็มที่

🙏ขอพระเจ้าพระเยซูทรงโปรดอวยพรเด็กนักเรียนและคณะคุณครูทุกท่านที่ได้ยินได้ฟังเรื่องราวแห่งคริสต์มาสที่แท้จริง และขอพระองค์ทรงนำและทรงเปิดใจทุกคนให้ได้สัมผัสความรักของพระองค์เป็นการส่วนตัวด้วยเถิด อาเมน

Comments are closed.