กิจกรรมการประกาศในโรงเรียน Youth (5)

วันที่ 18 ธันวาคม 2023 ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือร่วมใจร่วมรับใช้กับคริสตจักรสัมพันธ์อุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นวันแรกและโรงเรียนแรกของการเข้าไปจัดกิจกรรมคริสต์มาสในโรงเรียนในอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงเรียนประชาวิทยาคาร หมู่ที่ 4 บ้านหนองสามเกวียน ตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างเวลา 09:00 – 10:30 น. กับนักเรียนในระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อประกาศข่าวประเสริฐและส่งเสริมการเรียนรู้ความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาส โดยผ่านกิจกรรม สันทนาการ เกม เพลง และผ่านการรับชมอนิเมชั่นเรื่อง “บู๊ทแดงกับคริสต์มาส” พร้อมตอบคำถามรับรางวัลจากการรับชม และเด็กนักเรียนทุกคนจะได้รับกิ๊ฟเซ็ทเกี่ยวกับคริสต์มาสจากองค์การก้าวไปสู่ความสว่าง และคริสตจักรสัมพันธ์อุโลกสี่หมื่นได้จัดเตรียมขนมไปมอบให้แก่เด็กๆ อันเป็นการประกาศทั้งทางตรงและทางอ้อมไปพร้อมๆ กัน ซึ่งได้รับการตอบสนองจากเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

🙏ขอบพระคุณพระเจ้า ที่พระองค์ทรงอวยพระพรและทรงนำและทรงเมตตาให้ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างมายังอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อร่วมรับใช้กับคริสตจักรสัมพันธ์อุโลกสี่หมื่น ในการประกาศและส่งเสริมการเรียนรู้ความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาสแก่เด็กนักเรียน

🙏ขอบคุณผู้อำนวยการ ยุกฟ้า พวงธรรม และคณะครูทุกท่านของโรงเรียนประชาวิทยาคาร ที่อนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมพร้อมให้การต้อนรับทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างและทีมงานคริสตจักรสัมพันธ์อุโลกสี่หมื่นด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง

🙏ขอบคุณอาจารย์ ใหม่ พึ่งอุบล ศิษยาภิบาลคริสตจักรสัมพันธ์อุโลกสี่หมื่นและทีมงานที่ประสานงานกับทางโรงเรียนจนเกิดกิจกรรมในวันนี้จนสำเร็จด้วยความชื่นชมยินดี

🙏ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและทรงเปิดตาใจเด็กนักเรียนและคณะคุณครูทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมให้ได้เห็นและสัมผัสถึงความรักของพระองค์ผ่านกิจกรรมในวันนี้ด้วยเถิด อาเมน

ชื่อ-ที่อยู่-ที่ติดต่อ

Comments are closed.