กิจกรรมการประกาศในโรงเรียน Youth (6)

ในช่วงบ่ายของวันที่ 18 ธันวาคม 2023 ระหว่างเวลา 13:00 – 14:30 น. ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือร่วมใจร่วมรับใช้กับคริสตจักรสัมพันธ์อุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เข้าไปจัดกิจกรรมประกาศกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ หมู่ 3 บ้านหนองซ่อนผึ้ง ตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่สองของวันนี้ในการเข้าไปจัดกิจกรรมคริสต์มาสในโรงเรียนในอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนในระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อประกาศข่าวประเสริฐและส่งเสริมการเรียนรู้ความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาส ผ่านกิจกรรม สันทนาการ เกม เพลง และผ่านการรับชมอนิเมชั่นเรื่อง “บู๊ทแดงกับคริสต์มาส” พร้อมตอบคำถามรับรางวัลจากการรับชม หลังเสร็จกิจกรรมองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้มอบกิ๊ฟเซ็ทและสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับคริสต์มาส และคริสตจักรสัมพันธ์อุโลกสี่หมื่นได้จัดเตรียมขนมไปมอบให้แก่เด็กนักเรียนทุกคน พร้อมกันนี้ยังได้นำความรักและความชื่นชมยินดีจากพระเจ้าไปถึงชีวิตของทุกๆ คนที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

🙏ขอบพระคุณพระเจ้า ที่พระองค์ประทานโอกาสให้แก่ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างร่วมมือ ร่วมใจ และร่วมรับใช้กับคริสตจักรสัมพันธ์อุโลกสี่หมื่น ในการประกาศและส่งเสริมการเรียนรู้ความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาสแก่เด็กนักเรียนและคณะคุณครู

🙏ขอบคุณอาจารย์ ใหม่ พึ่งอุบล ศิษยาภิบาลคริสตจักรสัมพันธ์อุโลกสี่หมื่นและทีมงาน ที่ประสานงานกับทางโรงเรียนจนเกิดกิจกรรมในครั้งนี้จนสำเร็จผลเป็นอย่างดี

🙏ขอบคุณผู้อำนวยการ ชีวรัตน์ พลบำรุง และคณะครูทุกท่านของโรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ ที่ให้การต้อนรับและอนุญาตให้องค์การก้าวไปสู่ความสว่างและทีมงานคริสตจักรสัมพันธ์อุโลกสี่หมื่นจัดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาสในครั้งนี้ 

🙏ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและทรงเปิดตาใจเด็กนักเรียนและคณะคุณครูทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมให้ได้เห็นและสัมผัสถึงความรักของพระองค์ผ่านกิจกรรมในวันนี้ด้วยเถิด อาเมน

ชื่อ-ที่อยู่-ที่ติดต่อ

Comments are closed.