“กิจกรรมการประกาศในโรงเรียน Youth (7)”

ในวันที่ 19 ธันวาคม 2023 ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างยังคงร่วมมือร่วมใจร่วมรับใช้กับคริสตจักรสัมพันธ์อุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นวันที่สอง โดยโรงเรียนแรกของการเข้าไปจัดกิจกรรมคริสต์มาสในโรงเรียนในวันนี้ได้แก่โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน หมู่ 5 บ้านดอนตาลเสี้ยน ตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างเวลา 09:00 – 10:30 น. กับนักเรียนในระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อประกาศข่าวประเสริฐและส่งเสริมการเรียนรู้ความหมายของวันคริสต์มาสที่แท้จริงแก่เด็กนักเรียนโดยผ่านกิจกรรม สันทนาการ เกม เพลง และการรับชมอนิเมชั่นเรื่อง “บู๊ทแดงกับคริสต์มาส” พร้อมกับการร่วมตอบคำถามรับรางวัลจากการรับชม สุดท้ายเป็นการมอบกิ๊ฟเซ็ทและสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับคริสต์มาส และคริสตจักรสัมพันธ์อุโลกสี่หมื่นได้จัดเตรียมขนมไปมอบให้แก่เด็กนักเรียนทุกคน พร้อมกับการมอบของที่ระลึกแก่ทางโรงเรียนซึ่งเป็นสื่อเกี่ยวกับเรื่องราวข่าวประเสริฐด้วย ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการตอบสนองจากเด็กนักเรียนและได้รับความร่วมมือจากทางคณะคุณครูที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

🙏ขอบพระคุณพระเจ้า สำหรับการทรงนำและทรงประทานกำลังกายใจแก่ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างในการร่วมรับใช้กับทีมงานคริสตจักรสัมพันธ์อุโลกสี่หมื่นในการประกาศและส่งเสริมการเรียนรู้ความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาสแก่เด็กนักเรียนในท้องถิ่นครั้งนี้

🙏ขอบคุณผู้อำนวยการ วินัย ทองดี และคณะครูทุกท่านของโรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน ที่ให้การต้อนรับและอนุญาตให้ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างและทีมงานคริสตจักรสัมพันธ์อุโลกสี่หมื่น เข้าไปจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ ได้รับความสุขและความสนุกสนาน

🙏ขอบคุณอาจารย์ ใหม่ พึ่งอุบล ศิษยาภิบาลคริสตจักรสัมพันธ์อุโลกสี่หมื่น ที่ได้ดำเนินการประสานงานกับทางโรงเรียนสำหรับการจัดกิจกรรมในโรงเรียนนี้จนได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดี

🙏ขอพระเจ้าทรงเปิดตาใจเด็กนักเรียนและคณะคุณครูทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมให้เข้าใจความหมายที่แท้จริงของคริสต์มาส และได้สัมผัสถึงความรักของพระองค์ที่สำแดงผ่านกิจกรรมเป็นการส่วนตัวด้วยเถิด อาเมน

ชื่อ-ที่อยู่-ที่ติดต่อ

Comments are closed.