“กิจกรรมการประกาศในโรงเรียน Youth (8)”

ในช่วงบ่ายของวันที่ 19 ธันวาคม 2023 ระหว่างเวลา 13:00 ถึง 14:30 น. ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างยังคงร่วมมือร่วมใจร่วมรับใช้กับคริสตจักรสัมพันธ์อุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เข้าไปจัดกิจกรรมประกาศส่งเสริมการเรียนรู้ความหมายของวันคริสต์มาสที่แท้จริง แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น หมู่ 6 บ้านดอนตะไล้ ตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นโรงเรียนแห่งที่สองของวันนี้ในการเข้าไปจัดกิจกรรมคริสต์มาสในโรงเรียนในอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการเปิดสอนแก่เด็กนักเรียนในระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีกิจกรรมสันทนาการ เกม เพลง และการรับชมอนิเมชั่นเรื่อง “บู๊ทแดงกับคริสต์มาส” เพื่อรับรางวัลพิเศษจากตอบคำถามจากการรับชม พร้อมด้วยการมอบกิ๊ฟเซ็ทแก่เด็กนักเรียนทุกคนและสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับคริสต์มาสจากทางองค์การก้าวไปสู่ความสว่าง และคริสตจักรสัมพันธ์อุโลกสี่หมื่นได้จัดเตรียมขนมไปมอบให้แก่เด็กๆ ทุกคน อีกทั้งทางองค์การก้าวไปสู่ความสว่างยังได้มอบสื่อเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐแก่ทางโรงเรียนอันเป็นการประกาศในทางอ้อมแก่คณะคุณครูอีกช่องทางหนึ่งด้วย

🙏ขอบพระคุณพระเจ้า ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสอันดีแก่ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่าง เพื่อร่วมมือ ร่วมใจ และร่วมรับใช้กับคริสตจักรสัมพันธ์อุโลกสี่หมื่น ในการประกาศและส่งเสริมการเรียนรู้ความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาสแก่เด็กนักเรียนและคณะคุณครูโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นในโอกาสนี้

🙏ขอบคุณอาจารย์ ใหม่ พึ่งอุบล ศิษยาภิบาลคริสตจักรสัมพันธ์อุโลกสี่หมื่น ที่ดำเนินการประสานงานกับทางโรงเรียนจนเกิดกิจกรรมในครั้งนี้และประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

🙏ขอบคุณผู้อำนวยการ จามร วรรณากาญจน์ และคณะครูทุกท่านของโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ที่อนุญาตพร้อมให้การต้อนรับทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างและทีมงานคริสตจักรสัมพันธ์อุโลกสี่หมื่น ในการดำเนินการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาสในครั้งนี้ด้วยความอบอุ่น

🙏ขอพระเจ้าทรงโปรดอำนวยอวยพระพรเด็กนักเรียนและคณะคุณครูทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทุกๆ คน ให้มีความสุขในชีวิตและสัมผัสถึงความรักและความจริงของพระองค์เป็นการส่วนตัวด้วยเถิด อาเมน

ชื่อ-ที่อยู่-ที่ติดต่อ

Comments are closed.