“กิจกรรมการประกาศในโรงเรียน Youth (9)”

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2023 ระหว่างเวลา 9:00 ถึง 10:30 น. ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือ ร่วมใจ และร่วมรับใช้กับคริสตจักรสัมพันธ์อุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นวันที่สามในการเข้าไปจัดกิจกรรมประกาศส่งเสริมการเรียนรู้ความหมายของวันคริสต์มาสที่แท้จริงแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนวัดหัวกลับ หมู่ที่ 5 บ้านหัวกลับ ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการเปิดสอนแก่เด็กนักเรียนในระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมสันทนาการ เกม เพลง และการรับชมอนิเมชั่นเรื่อง “บู๊ทแดงกับคริสต์มาส” เพื่อรับรางวัลพิเศษตอบคำถามจากการรับชม พร้อมด้วยการมอบกิ๊ฟเซ็ทแก่เด็กนักเรียนทุกคนและสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับคริสต์มาสจากทางองค์การก้าวไปสู่ความสว่าง และคริสตจักรสัมพันธ์อุโลกสี่หมื่นได้จัดเตรียมขนมไปมอบให้แก่เด็กๆ ทุกคน อีกทั้งทางองค์การก้าวไปสู่ความสว่างยังได้มอบสื่อเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐแก่ทางโรงเรียนอันเป็นการประกาศในทางอ้อมแก่คณะคุณครูอีกช่องทางหนึ่งด้วย

🙏ขอบพระคุณพระเจ้า ที่พระองค์ทรงนำทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่าง ในการร่วมมือ ร่วมใจ และร่วมรับใช้กับคริสตจักรสัมพันธ์อุโลกสี่หมื่น ในการประกาศและส่งเสริมการเรียนรู้ความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาสแก่เด็กนักเรียนและคณะคุณครูโรงเรียนวัดหัวกลับในโอกาสนี้

🙏ขอบคุณอาจารย์ ใหม่ พึ่งอุบล ศิษยาภิบาลคริสตจักรสัมพันธ์อุโลกสี่หมื่น ที่ดำเนินการประสานงานกับทางโรงเรียนจนเกิดกิจกรรมในครั้งนี้และประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

🙏ขอบคุณผู้อำนวยการ ปุณิกา ยอดเพชร และคณะครูทุกท่านของโรงเรียนวัดหัวกลับ ที่อนุญาตพร้อมให้การต้อนรับทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างและทีมงานคริสตจักรสัมพันธ์อุโลกสี่หมื่น ในการดำเนินการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาสในครั้งนี้

🙏ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรเด็กนักเรียนและคณะคุณครูทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ให้มีความสุขในชีวิตและสัมผัสถึงความรักและความจริงของพระองค์เป็นการส่วนตัวด้วยเถิด อาเมน

ชื่อ-ที่อยู่-ที่ติดต่อ

Comments are closed.