“กิจกรรมการประกาศในโรงเรียน Youth (10)”

ในช่วงบ่ายของวันที่ 20 ธันวาคม 2023 ระหว่างเวลา 14:00 ถึง 15:30 น. ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างยังคงร่วมมือ ร่วมใจ และร่วมรับใช้กับคริสตจักรสัมพันธ์อุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยสถานประกาศบ้านหนองแซง ตำบล สระพังลาน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าไปจัดกิจกรรมประกาศส่งเสริมการเรียนรู้ความหมายของวันคริสต์มาสที่แท้จริง แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนวัดดอนสุโข หมู่ที่ 5 บ้านดอนสุโข ตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นโรงเรียนแห่งที่สองของวันนี้ในการเข้าไปจัดกิจกรรมคริสต์มาสในโรงเรียนจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการเปิดสอนแก่เด็กนักเรียนในระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมสันทนาการ เกม เพลง และผ่านการรับชมอนิเมชั่นเรื่อง “บู๊ทแดงกับคริสต์มาส” เพื่อรับรางวัลพิเศษจากตอบคำถามจากการรับชม พร้อมด้วยการมอบกิ๊ฟเซ็ทแก่เด็กนักเรียนทุกคนและสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับคริสต์มาสจากทางองค์การก้าวไปสู่ความสว่าง และคริสตจักรสัมพันธ์อุโลกสี่หมื่นและสถานประกาศบ้านหนองป่าแซงที่ได้จัดเตรียมขนมไปมอบให้แก่เด็กๆ ทุกคน อีกทั้งทางองค์การก้าวไปสู่ความสว่างยังได้มอบสื่อเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐแก่ทางโรงเรียนอันเป็นการประกาศในทางอ้อมแก่คณะคุณครูอีกช่องทางหนึ่งด้วย

🙏ขอบพระคุณพระเจ้า ที่พระองค์ประทานโอกาสอันดีแก่ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่าง เพื่อร่วมมือ ร่วมใจ และร่วมรับใช้กับคริสตจักรสัมพันธ์อุโลกสี่หมื่นและสถานประกาศบ้านหนองป่าแซง ในการประกาศและส่งเสริมการเรียนรู้ความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาสแก่เด็กนักเรียนและคณะคุณครูโรงเรียนวัดดอนสุโขในโอกาสนี้

🙏ขอบคุณอาจารย์ ใหม่ พึ่งอุบล ศิษยาภิบาลคริสตจักรสัมพันธ์อุโลกสี่หมื่น ตัวแทนสถานประกาศบ้านหนองป่าแซง ที่ดำเนินการประสานงานกับทางโรงเรียนจนเกิดกิจกรรมในครั้งนี้และประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

🙏ขอบคุณผู้อำนวยการ ปริศนา ปัญสิงห์ และคณะครูทุกท่าน พร้อมด้วยประธานกรรมการสถานศึกษา สมควร ศรีราคำ ของโรงเรียนวัดดอนสุโข ที่อนุญาตพร้อมให้การต้อนรับทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างและทีมงานคริสตจักรสัมพันธ์อุโลกสี่หมื่นและตัวแทนจากสถานประกาศบ้านหนองป่าแซง ในการดำเนินการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาสในครั้งนี้เป็นอย่างดี

🙏ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรเด็กนักเรียนและคณะคุณครูทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ให้มีความสุขในชีวิตและสัมผัสถึงความรักและความจริงของพระองค์เป็นการส่วนตัวด้วยเถิด อาเมน

ชื่อ-ที่อยู่-ที่ติดต่อ

Comments are closed.