👓โครงการ Thailand Eyeglass Clinic👓 (วันที่ 9 พฤศจิกายน 2023)

องค์การก้าวไปสู่ความสว่างและคริสตจักรพรทวี สุพรรณบุรีได้ร่วมจัดโครงการมอบแว่นตาแก่ผู้สูงอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปใน อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี พร้อมมอบกระเป๋าผ้าและหนังสือนิยามแห่งความรัก Love Book หนังสือโรคซึมเศร้าความเข้าใจในองค์ประกอบของปัญหา และหนังสือการให้อภัยคือทางเลือก และใบปลิวจากคริสตจักรพรทวี ซึ่งเป็นผู้ประสานงานกับทางผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่อสม. เจ้าหน้าที่อบต.ท้องถิ่น เพื่อคัดเลือกผู้สูงวัยจำนวน 400 ท่าน เข้ารับการตรวจวัดค่าสายตาโดยทีมงานทัศนมาตรจากร้านเกียรติธนาการแว่น จ.กาญจนบุรี ซึ่งในการดำเนินการโครงการนี้ได้จัดแบ่งเป็น 2 วัน วันละ 2 รอบ คือ รอบเช้าเวลา 9:00-11:30 น. และ รอบบ่ายเวลา 13:00-15:30 น. โดยมีผู้เข้ารับมอบแว่นตาวันละ 200 คน  

โดยในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2023 ได้เริ่มงานในเวลาประมาณ 09:00 น. อธิษฐานเปิดงานโดย ศจ.ชุมพล คุ้มพันธ์แย้ม ศิษยาภิบาลคริสตจักรพรทวี ต่อด้วยการแนะนำโครงการโดยคุณ มณฑา เอกวานิช ดีโนว ผู้อำนวยการองค์การก้าวไปสู่ความสว่าง และทำพิธีเปิดโดยนายอำเภอหญิง ดวงพร คุณากรวงศ์ นายอำเภอหนองหญ้าไซ โดยมี อ.กันยา ณ ถลาง ผู้อำนวยการพันธกิจ Lutheran Hour Ministries ของเอเชียได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการดำเนินงานครั้งนี้ด้วย 

🙏ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงโปรดอวยพระพรและทรงนำโครงการ Thailand Eyeglass Clinic จนสำเร็จตามเป้าหมายและเต็มล้นด้วยพระพรอย่างมากมาย

🙏ขอบคุณนายอำเภอหญิง ดวงพร คุณากรวงศ์ นายอำเภอหนองหญ้าไซ ที่ให้เกียรติมาทำพิธีเปิด ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรกิจการงานความรับผิดชอบทุกส่วนของท่านให้เป็นประโยชน์และเป็นที่ชื่นชมแก่พี่น้องประชาชนในอ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

🙏ขอบคุณอ.กันยา ณ ถลาง ผู้อำนวยการพันธกิจ Lutheran Hour Ministries ของเอเชีย ซึ่งได้สนับสนุนและเข้าร่วมสังเกตการณ์พร้อมให้คำหนุนใจแก่ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างในการดำเนินโครงการครั้งนี้เป็นอย่างดี

🙏ขอบคุณศจ.ชุมพล คุ้มพันธ์แย้ม ศิษยาภิบาลคริสตจักรพรทวี และคุณนาตยา คุ้มพันธ์แย้ม ที่อำนวยความสะดวกสถานที่คริสตจักรในการดำเนินโครงการและประสานงานกับทางผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่อสม. เจ้าหน้าที่อบต.ท้องถิ่น เพื่อนำผู้สูงอายุจำนวน  400 ท่าน เข้ารับมอบแว่นสายตาในโครงการ Thailand Eyeglass Clinic ด้วยความสำเร็จเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้า

🙏ขอบคุณคุณเอกอนันต์ เกียรติธนาสกุล และทีมงานทัศนมาตร ร้านเกียรติธนาการแว่น จ.กาญจนบุรี พร้อมทั้งผู้ใหญ่เจษฎาพงษ์ เกียรติธนาสกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรีที่ร่วมดำเนินโครงการ Thailand Eyeglass Clinic กับองค์การก้าวไปสู่ความสว่าง เพื่อตรวจวัดค่าสายตาและประกอบแว่นตาให้แก่ผู้สูงอายุจนสำเร็จผ่านไปด้วยดี

🙏ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรผู้เข้ารับมอบแว่นสายตาในครั้งนี้ทุกท่านให้มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง มีสายตาและการมองเห็นที่ชัดเจน และขอทรงประทานสันติสุขและความชื่นชมยินดีแก่ทุกท่านและครอบครัวของท่านด้วยเถิด

ชื่อ-ที่อยู่-ที่ติดต่อ

Comments are closed.