👓โครงการ Thailand Eyeglass Clinic👓 (วันที่ 10 พฤศจิกายน 2023)

องค์การก้าวไปสู่ความสว่างยังคงร่วมมือร่วมใจร่วมรับใช้กับคริสตจักรพรทวี สุพรรณบุรี จัดโครงการมอบแว่นตาแก่ผู้สูงอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปใน อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี พร้อมมอบกระเป๋าผ้าและหนังสือนิยามแห่งความรัก Love Book หนังสือโรคซึมเศร้าความเข้าใจในองค์ประกอบของปัญหา และหนังสือการให้อภัยคือทางเลือก และใบปลิวจากคริสตจักรพรทวี เป็นวันที่สอง 10 พฤศจิกายน 2023 เพื่อมอบแว่นตาแก่พี่น้องผู้เข้าร่วมโครงการอีกจำนวน 200 ท่าน จนครบเต็มจำนวน 400 ท่านด้วยกัน

ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงนำในทุกสิ่งจนสำเร็จผลเป็นอย่างดี

ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรผู้เข้ารับมอบแว่นสายตาทั้ง 400 ท่านให้มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง มีสายตาและการมองเห็นที่ชัดเจน และขอทรงประทานสันติสุขและความชื่นชมยินดีแก่ท่านและครอบครัวของท่าน🙏

ชื่อ-ที่อยู่-ที่ติดต่อ

Comments are closed.