“Bright Teeth and Happy Feet ” (3)

โครงการฟันสะอาดและเท้ามีความสุข”4/2/2016

anigif 4-2 (1)

เป็นวันสุดท้ายของโคงการฟันสะอาดและเท้ามีความสุข ที่องค์การก้าวไปสู่ความสว่างร่วมมือกับคริสตจักรกุยบุรี จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมสุขภาพปากและเท้าที่ดีแก่เด็กและเยาวชนในเขตอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ โดยนำยาสีฟัน แปรงสีฟัน แก้วน้ำและถุงเท้าไปมอบให้เด็กนักเรียนในโรงเรียน ต่างๆอีก 3โรงเรียนด้วยกันได้แก่  โรงเรียน บ้านท่าฝาง โรงเรียนบ้านหนองหมูและโรงเรียนบ้านปากเหมือง

anigif 4-2 (2)

ได้เห็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขใจของเด็กๆที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและรับของแจก แล้วทำให้ทีมงานทั้งหมดมีพลังในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้นอย่างมากมายanigif 4-2(3)

 

 ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนโครงการนี้ ทั้งการถวายและการอธิษฐานเผื่อ

 ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรพี่น้องทุกท่านที่มีส่วนในโครงการนี้ให้มีชีวิตที่เต็มไปด้วย สันติสุขและเบิกบานใจ

Comments are closed.