“Equipping The Saints”

Equipping The Saints
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการประกาศ และสนับสนุนพันธกิจ
12 มีนาคม2016 ณ คริสตจักรสมานสามัคคีกำแพงเพชร

anigif กำแพงเพชร

 

เป็นการจัดอบรมสัมมนาเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้สมาชิกในแต่ละคริสตจักร ได้มีส่วนในพันธกิจแห่งการรับใช้ภายในคริสตจักรมากขึ้น โดยเฉพาะ การประกาศและเป็นพยาน เช่น
-ทำไมต้องประกาศ
-ประกาศ อะไร
-ประกาศกับใคร
-วิธีนำสู่การประกาศ การต้อนรับและมิตรภาพ
-การใช้สื่อเพื่อการประกาศและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

*ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงอวยพระพรให้กิจกรรมในครั้งนี้ให้สำเร็จไปได้ด้วยดี

*ขอบคุณอาจารย์อธิคม จันทร์ทับหลวงที่ประสานงานจนกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จเป็นอย่างดี

*ขอบคุณพี่น้องทุกท่านจากคริสตจักรสามสามัคคีกำแพงเพชร/โค้งวิไล/บ้านใหม่/โนนจั่น จากคริสตจักรแห่งนิมิตกำแพงเพชร/ขาณุฯ/คลองขลุงและจากคริสตจักรสานสัมพันธ์กำแพงเพชรที่เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ พร้อมให้การต้อนรับ ให้การร่วมมือร่วมใจ และเป็นพรซึ่งกันอย่างมากมาย ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกๆท่านให้มีชีวิตที่เกิดผลอย่างมากมายในการประกาศเป็นพยานและการดำเนินชีวิต

*คริสตจักรใดสนใจกิจกรรมนี้ ติดต่อสอบถามได้ที่ 080-621-8722 ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

Comments are closed.