“Equipping The Saints” (คจ.ครบุรี)

องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือกับคริสตจักร ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา จัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการประกาศ และสนับสนุนพันธกิจ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2016 anigif ETS ครบุรี 1 เป็นการจัดอบรมสัมมนาเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้สมาชิกในแต่ละคริสตจักร ได้มีส่วนในพันธกิจแห่งการรับใช้ภายในคริสตจักรมากขึ้น โดยเฉพาะ การประกาศและเป็นพยาน เช่น -ทำไมต้องประกาศ -ประกาศ อะไร -ประกาศกับใคร -วิธีนำสู่การประกาศ การต้อนรับและมิตรภาพ -การใช้สื่อเพื่อการประกาศและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   anigif ETS ครบุรี 2 *ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงอวยพระพรให้กิจกรรมในครั้งนี้ให้สำเร็จไปได้ด้วยดี *ขอบคุณอาจารย์จำเริญ บุรีนอก ศิษยาภิบาลคริสตจักรครบุรี ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี *ขอบคุณพี่น้องทุกท่านจากหลายๆคริสตจักรที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ *ขอพระเจ้าทรงนำพี่น้องทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ในการออกไปประกาศและเป็นพยาน เพื่อนำคนมาถึงความรัก ความรอดในองค์พระเยซูคริสต์อย่างมากมายต่อไป *คริสตจักรใดสนใจกิจกรรมนี้ ติดต่อสอบถามได้ที่ 080-621-8722 ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

Comments are closed.