“สุขใจเมื่อพบพระคริสต์”

%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%b2-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4
ชื่อ คุณมณฑา เพชรสุทธิ
ที่อยู่ ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
คุณมณฑา เพชรสุทธิ บ้านเกิดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และย้ายมาอยู่ที่ อ.ตะกั่วป่าจังหวัดพังงา มีบุตร 2 คน เมื่อ 1 ปีที่แล้วเธอประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ทำให้ขาหักต้องใส่เหล็ก เธอมีความทุกข์ทรมานจากอาการปวดขา เมื่อมีญาติซึ่งเป็นคริสเตียนได้แนะนำให้เธอได้รู้จักกับพระเจ้า เธอก็สนใจที่จะรู้จักกับพระองค์ เพื่อจะได้รับความสงบสุขทางจิตใจ ทีมงานก้าวไปสูความสว่างก็ได้หนุนใจให้เธอเข้าร่วมนมัสการที่คริสตจักรสหทัยลูเธอรั่นตะกั่วป่า จ.พังงา เพื่อจะได้เข้าร่วมนมัสการและการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ และเมื่อมีการนัดพบผู้ฟังรายการวิทยุรายการ “คลายกังวล” ที่คริสตจักรสหทัยลูเธอรั่นตะกั่วป่า เธอก็ได้รับบัตรเชิญให้เข้าร่วมงานด้วย เมื่อมีโอกาสได้มาพบปะกับนักจัดรายการ “คลายกังวล” และทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่าง เธอรู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานและได้พบปะกัน เธอมีโอกาสรับฟังรายการกังวลเป็นประจำจึงดีใจที่มีโอกาสได้มาร่วมงานนี้ เธอกล่าวว่า “ดิฉันดีใจที่ได้มาร่วมงานและได้พบนักจัดรายการคลายกังวลและทีมงาน ดิฉันมีความสุขที่ได้รับฟังเรื่องราวของพระเจ้า และได้ร่วมกิจกรรมสนุกๆ ดิฉันขอบคุณทีมงานก้าวไปสู่ความสว่างที่ได้จัดงานนัดพบผู้ฟัง” ทีมงานได้มอบกิ๊ฟเซ็ทของที่ระลึกพร้อมแนะนำบทเรียนทางไปรษณีย์ให้เธอได้ไปศึกษาเรียนรู้เพื่อจะได้พัฒนาฝ่ายจิตวิญญาณด้วย
ขณะนี้คุณมณฑา เพชรสุทธิมีโอกาสไปนมัสการที่คริสตจักรสหทัยลูเธอรั่นตะกั่วป่าเป็นประจำ และกำลังเข้าอบรมเพื่อเตรียมตัวรับบัพติศมา จึงฝากอธิษฐานเผื่อเธอที่จะได้รับความเข้าใจมากขึ้น และเผื่อสุขภาพของเธอที่มีอาการปวดขาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่จะมีอาการดีขึ้น และให้ครอบครัวของเธอได้มารู้จักกับพระเจ้าด้วย

Comments are closed.