Listener Gathering (18-3-2017)

กิจกรรมนัดพบผู้ฟังรายการวิทยุรายการ “คลายกังวล” โดยมีคุณทองทิพย์ หาญประดิษฐ์ (ป้าอ้วน) เป็นนักจัดรายการวิทยุรายการคลายกังวล ซึ่งผลิตและควบคุมการผลิตโดยองค์การก้าวไปสู่ความสว่าง แล้วได้ส่งรายการวิทยุคลายกังวลมาออกอากาศที่ทางสถานีสถานีวิทยุคริสเตียนเพื่อคนครบุรี FM.104.25 MHz. อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา และมีตารางออกอากาศทุกวันระหว่างเวลา 16.00-16.30 น. กิจกรรมครั้งนี้ ใช้ชื่องานว่า งานนัดพบผู้ฟังรายการวิทยุ “คลายกังวล” โดยจัดขึ้นที่คริสตจักรครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ในวันที่ 18 มีนาคม 2017 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น.

anigif lg โคราช 1

บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสุขกาย สุขใจ ทั้งนักจัดรายการวิทยุได้มีโอกาสพูดคุย แบ่งปันประสบการณ์ต่างๆในชีวิตแก่ผู้ฟังเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดีต่อไป นอกจากนี้ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างยังได้นำกิจกรรมดีๆและ กิ๊ฟเซ็ทอันน่ารักพร้อมของรางวัลไปมอบแก่ผู้ฟังรายการวิทยุอีกมากมาย

anigif lg โคราช 2
-ขอบคุณ อ.จำเริญ บุรีนอก ศิษยาภิบาลคริสตจักรครบุรี และนายสถานีวิทยุคริสเตียนเพื่อคนครบุรีที่ให้การต้อนรับ และจัดเตรียมสถานที่ไว้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังหนุนใจด้วยพระวจนะของพระเจ้าแก่พี่น้องที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ทุกคนได้รับพระพรเป็นอย่างมาก
-ขอบคุณพี่น้องและผู้ฟังรายการวิทยุทุกๆท่านที่มีส่วนทำให้กิจกรรมครั้งนี้อย่างเต็มที่
-และสุดท้ายที่ลืมไม่ได้ก็คือขอบพระคุณพระเจ้าทรงทรงนำและอวยพระพรให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จเสร็จสิ้นได้อย่างดีเยี่ยม

Comments are closed.