ธรรมชีวิตประจำวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2023 “จนกว่าจะถึงวันนั้น”

วิวรณ์ 22:7ก, 12ก, 20ข – พระเยซูทรงประกาศอย่างกล้าหาญสามครั้งว่า “ดูเถิด เราจะมาในเร็วๆ นี้” … “ดูเถิด เราจะมาในเร็วๆ นี้” … “ดูเถิด เราจะมาในเร็วๆ นี้” แล้วผู้เขียนจึงทูลตอบพระองค์ด้วยความซาบซึ้งว่า “อาเมน พระเยซูเจ้า เชิญเสด็จมาเถิด” การตั้งความหวังเกี่ยวกับอนาคตโดยเฉพาะในโลกทุกวันนี้เป็นเรื่องที่ยาก หัวข้อข่าวต่างเต็มไปด้วยความวุ่นวายและไม่แน่นอน สำนักข่าวและสื่อสังคมออนไลน์นำเสนอเรื่องราวที่น่าเศร้าและเจ็บปวดจากทั่วโลกเป็นประจำ และขณะที่ข้าพเจ้าคิดว่านั่นเป็นแค่เพียงการเสพสื่อที่เล็กน้อยเท่านั้น การศึกษาพบว่าความสามารถของบุคคลที่จะหวังให้มีอนาคตที่ดีนั้นมีความซับซ้อน องค์ประกอบอย่างเช่นฐานะทางเศรษฐกิจสังคม การศึกษา ความเป็นมาของครอบครัว สุขภาพจิต…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2023 “ความเท่าเทียมหรือความจำเป็น”

มัทธิว 25:14ก, 15, 19-23 – [พระเยซูตรัส] “และยังเปรียบเหมือนชายผู้หนึ่ง…เรียกพวกทาสของตนมาฝากทรัพย์สมบัติไว้ คนหนึ่งท่านให้ห้าตะลันต์ คนหนึ่งสองตะลันต์…ตามความสามารถของแต่ละคน แล้วท่านก็ไป …ครั้นอยู่มาช้านานนายจึงมาคิดบัญชีกับทาสเหล่านั้น คนที่ได้รับห้าตะลันต์ก็เอาเงินกำไรอีกห้าตะลันต์มาชี้แจงว่า ‘นายเจ้าข้า ท่านได้มอบเงินห้าตะลันต์ไว้กับข้าพเจ้า ดูเถิด ข้าพเจ้าได้กำไรมาอีกห้าตะลันต์’ นายจึงตอบว่า ‘ดีแล้ว เจ้าเป็นทาสดีและสัตย์ซื่อ เจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อย เราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมาก เจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิด’ คนที่ได้รับสองตะลันต์มาชี้แจงด้วยว่า ‘นายเจ้าข้า ท่านได้มอบเงินสองตะลันต์ไว้กับข้าพเจ้า ดูเถิด ข้าพเจ้าได้กำไรมาอีกสองตะลันต์’ นายจึงตอบว่า ‘ดีแล้ว เจ้าเป็นทาสดีและสัตย์ซื่อ…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2023 “การวางแผนสำหรับพระเยซู”

1 เธสะโลนิกา 5:1-11 – ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย เรื่องวันและเวลาที่ทรงกำหนดไว้นั้น ไม่จำเป็นจะต้องเขียนบอกให้ท่านรู้ เพราะท่านเองก็รู้ดีแล้วว่า วันขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาเหมือนอย่างขโมยที่มาในเวลากลางคืน  เมื่อเขาพูดว่า “สงบสุขและปลอดภัยแล้ว”  เมื่อนั้นแหละความพินาศก็จะมาถึงเขาทันที เหมือนกับความเจ็บปวดมาถึงหญิงที่มีครรภ์ เขาจะหนีก็ไม่พ้น  แต่พี่น้องทั้งหลาย ท่านไม่ได้อยู่ในความมืดแล้ว วันนั้นจะมาถึงท่านอย่างขโมยมา  ท่านเป็นบุตรของความสว่าง และเป็นบุตรของกลางวัน เราทั้งหลายไม่ได้เป็นของกลางคืนหรือของความมืด  เหตุฉะนั้นเราอย่าหลับเหมือนอย่างคนอื่น แต่ให้เราเฝ้าระวังและไม่เมามาย  เพราะว่าคนนอนหลับก็ย่อมหลับในเวลากลางคืน และคนเมาก็ย่อมเมาในเวลากลางคืน   แต่เมื่อเราเป็นของกลางวันแล้วก็อย่าให้เราเมามาย จงสวมความเชื่อกับความรักเป็นเกราะป้องกันอก และสวมความหวังที่จะได้ความรอดเป็นหมวกเหล็ก เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงกำหนดเราไว้สำหรับพระอาชญา แต่สำหรับให้เข้าสู่ความรอดโดยพระเยซูคริสตเจ้าของเรา ผู้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2023 “หลบซ่อนจากการพิพากษา”

เศฟันยาห์ 1:7ก, 12, 14-15 – จงนิ่งสงบอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าเพราะว่าวันแห่งพระเจ้ามาใกล้แล้ว … คราวนั้นเราจะเอาตะเกียงส่องดูเยรูซาเล็ม และเราจะลงโทษคนที่ปล่อยตัวดังตะกอนเหล้าองุ่นที่เกรอะไว้นาน ผู้ที่กล่าวในใจของตนว่า ‘พระเจ้าจะไม่ทรงกระทำการดี และพระองค์ก็จะไม่ทรงกระทำการชั่ว’ … วันสำคัญของพระเจ้าใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาและเร่งมาก เสียงแห่งวันของพระเจ้าก็ขมขื่น ผู้แกล้วกล้าจะร้องเสียงดังที่นั่น วันนั้นเป็นวันแห่งพระพิโรธ เป็นวันแห่งความทุกข์ใจและเป็นวันระทม เป็นวันพินาศและวันเริศร้าง เป็นวันแห่งความมืดและความมืดครึ้ม เป็นวันที่มีเมฆและความมืดทึบ เมื่อข้าพเจ้าอายุน้อยกว่านี้ ก่อนปี ค.ศ. 2000 มีการพูดกันมากมายเกี่ยวกับวันสิ้นโลก จะเป็นอย่างไรเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา ส่วนมากที่ข้าพเจ้าอ่านเป็นเรื่องของความรู้สึกซึ่งหนักไปทางน่ากลัวมากกว่าอบอุ่นใจ โดยมีพื้นฐานค่อนไปทางความน่าสยดสยองและนวนิยายวิทยาศาสตร์มากกว่าความจริงตามพระคัมภีร์ แต่ก็เป็นความจริงสำหรับคนมากมายที่วันขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะเป็นเรื่องที่น่ากลัว…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2023 “ที่อาศัย”

สดุดี 90:1-2 – ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นที่อาศัยของข้าพระองค์ทั้งหลายตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์ ก่อนที่ภูเขาทั้งหลายเกิดขึ้นมา ก่อนที่พระองค์ทรงให้กำเนิดแผ่นดินโลกและพิภพ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าตั้งแต่นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาล คุณอาศัยอยู่ในที่พักแบบไหน อาจเป็นอพาร์ตเมนต์ขนาดเล็ก หรือแมนชั่นขนาดใหญ่ หรือขนาดกลางๆ ที่อยู่อาศัยโดยปกติแล้วตอบสนองความต้องการพื้นฐานสองสามอย่าง อย่างน้อยเราหวังอย่างนั้น ที่อาศัยต้องมีความแข็งแรงพอให้เป็นที่พักอาศัยจากสภาพอากาศ มีความปลอดภัยโดยมีประตูและกุญแจที่แข็งแรง เราหวังว่าบ้านเป็นที่ซึ่งให้ความอบอุ่น การพักผ่อนและความปลอดภัย ในหนังสือสดุดี พระเจ้าทรงบรรยายเสมอถึงที่พักพิงซึ่งปลอดภัยมาก พระองค์ทรงเป็น “ที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของเรา … ที่ลี้ภัยของเรา” (สดุดี 46:1ข, 7ข) และ “ที่กำบังเข้มแข็งแห่งชีวิตข้าพเจ้า” (สดุดี…

Continue reading