ธรรมชีวิตประจำวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2022 “การค้นหากำลังที่แท้จริง”

ฟิลิปปี 4:13 – ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า ข้อยืนยันที่เปาโลเน้นในจดหมายที่ส่งถึงชาวฟิลิปปีมีความหนักแน่น ขออย่าคิดว่าเปาโลกล่าวกับคนต่างชาติเกินจริงเมื่อท่านประกาศด้วยความมั่นใจว่า ท่านสามารถทำได้โดยฤทธิ์อำนาจของพระคริสต์ นี่เป็นพระสัญญาที่เหลือเชื่อจากหลายตอนของพระคัมภีร์ว่า ผู้เชื่อมีฤทธิ์อำนาจแห่งสวรรค์ผ่านทางพระเยซู นี่คือคำสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้า “ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่ง … สิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งท่านทำไม่ได้ จะไม่มีเลย” (มัทธิว 17:20) และ “ใครเชื่อก็ทำให้ได้ทุกสิ่ง” (มาระโก 9:23ข) คุณรู้ได้ว่าสวรรค์และโลกจะจบสิ้นไปก่อนที่การรับรองถึงความเข้มแข็งของพระเจ้าเหล่านี้จะใช้ไม่ได้ ด้วยป้อมปราการแห่งความเมตตาของพระคริสต์ต่อวิญญาณจิตของคุณทำให้คุณสามารถเผชิญกับศัตรูที่หาทางแยกคุณออกจากความเชื่อและประกาศว่า “ข้าพเจ้าสามารถเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระผู้ช่วยให้รอดเช่นกัน” โดยพระคริสต์ในข้าพระองค์และข้าพระองค์ในพระองค์ร่วมกันเราสามารถเอาชนะความพินาศทั้งหลายที่ล้อมรอบเราอยู่ได้ เรื่องนี้เป็นไปได้ไม่ใช่การโอ้อวดอย่างไม่อายแต่โดยความเชื่อที่ฝังรากลึก เรารู้ว่า “โดยพระองค์” โดยพระคริสต์เราสามารถทำทุกอย่างได้…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2022 “อะไรในรายชื่อเพลงของคุณ”

ปัญญาจารย์ 3:11-13 – พระองค์ทรงกระทำให้สรรพสิ่งงดงามตามฤดูกาลของมัน พระองค์ทรงบรรจุนิรันดร์กาลไว้ในจิตใจของมนุษย์ แต่มนุษย์ยังมองไม่เห็นว่า พระเจ้าทรงกระทำอะไรไว้ตั้งแต่ปฐมกาลจนกาลสุดปลาย ข้าพเจ้าทราบแล้วว่า สำหรับเขาไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าเปรมปรีดิ์ และร่าเริงตลอดชีวิต และว่าเป็นของประทานจากพระเจ้าแก่มนุษย์ ที่จะให้มนุษย์ได้กินดื่มและเพลิดเพลินในบรรดาการงานของเขา แม้ว่าคุณไม่เคยอ่านหนังสือปัญญาจารย์มาก่อนคุณก็อาจรู้เนื้อหาของหนังสือนี้จากเพลงยุคปี ค.ศ. 1960 โดยวงเบิร์ด ในเพลง “วาระ วาระ วาระ” เนื้อหาของเพลงนี้มาจากหนังสือปัญญาจารย์บทที่สาม ชื่อเพลงมาจากสาระสำคัญของบทกวี ชีวิตมีวาระสำหรับสิ่งต่างๆ กิจกรรมหนึ่งถูกแทนที่ด้วยสิ่งที่ตรงข้ามกัน ทุกอย่างมีจังหวะแต่เราไม่ใช่คนที่เปิดเพลง (คนกำหนด) บทที่สามยังคงเน้นเรื่องนี้ ปัญญาจารย์กล่าวว่าดนตรีกำลังขับเคลื่อนเราและพระเจ้าทรง “ทดสอบ” เรา…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2022 “กลัว”

ลูกา 8:27-29ก, 35, 37 – เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นบกแล้ว มีชายคนหนึ่งจากเมืองนั้นมาพบพระองค์ คนนั้นมีผีเข้าสิง และนานแล้วมิได้สวมเสื้อมิได้อยู่เรือน แต่อยู่ตามอุโมงค์ฝังศพ ครั้นเห็นพระเยซูเขาก็โห่ร้อง และกราบลงตรงพระพักตร์พระองค์ ร้องเสียงดังว่า “ข้าแต่พระเยซูบุตรของพระเจ้าสูงสุด พระองค์มายุ่งกับข้าพระองค์ทำไม ขอพระองค์อย่าทรมานข้าพระองค์” ที่พูดเช่นนี้ก็เพราะพระองค์ได้สั่งผีโสโครกให้ออกมาจากตัวคนนั้น …คนทั้งหลายจึงออกไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเมื่อเขามาถึงพระเยซู ก็เห็นคนนั้นที่มีผีออกจากตัวนุ่งห่มผ้ามีสติอารมณ์ดี นั่งใกล้พระบาทพระเยซู เขาทั้งหลายก็พากันกลัว…ชาวเมืองเก-ราซาและคนทั้งปวงที่อยู่ตามชนบทโดยรอบจึงอ้อนวอนพระองค์ให้ไปเสียจากเขา เพราะว่าเขากลัวยิ่งนัก พระองค์จึงเสด็จลงเรือกลับไป ตอนจบของเรื่องนี้มีความแปลกที่ว่า “คนทั้งปวงที่อยู่ตามชนบทโดยรอบจึงอ้อนวอนพระองค์ให้ไปเสียจากเขา เพราะว่าเขากลัวยิ่งนัก” คุณคงคิดว่าผู้คนคุ้นเคยกับความกลัวแล้วในขณะนั้น หลังจากที่เขามีชีวิตอยู่กับผู้ชายที่ถูกผีเข้าสิงมาเป็นเวลานาน เมื่อใดก็ตามที่เดินทางออกนอกเมืองเขาอาจพบชายคนนี้ที่ไม่ใส่เสื้อผ้า…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2022 “การตัดสินใจของผู้ใหญ่”

กาลาเทีย 4:1-7 – ข้าพเจ้าหมายความว่า ตราบใดที่ทายาทยังเป็นเด็กอยู่ เขาก็ไม่ต่างอะไรกับทาสเลย ถึงแม้เขาจะเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั้งปวง แต่เขาก็อยู่ใต้บังคับของผู้ปกครองและผู้ดูแลทรัพย์ จนถึงเวลาที่บิดาได้กำหนดไว้ ฝ่ายเราก็เหมือนกัน เมื่อเป็นเด็กอยู่ เราก็เป็นทาสของวิญญาณต่างๆ แห่งสากลจักรวาล แต่เมื่อครบกำหนดแล้วพระเจ้าก็ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มา ประสูติจากสตรีเพศและทรงถือกำเนิดใต้ธรรมบัญญัติ เพื่อจะทรงไถ่คนเหล่านั้นที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ เพื่อให้เราได้รับฐานะเป็นบุตร และเพราะท่านเป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว พระองค์จึงทรงใช้พระวิญญาณแห่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในใจของเรา ร้องว่า “อาบา” คือ พระบิดา เหตุฉะนั้น โดยพระเจ้าท่านจึงไม่ใช่ทาสอีกต่อไป แต่เป็นบุตร และถ้าเป็นบุตรแล้ว ท่านก็เป็นทายาท เมื่อเราเป็นเด็กการรู้ว่าอะไรบ้างที่ต้องทำดูเป็นเรื่องง่าย มีรายการของสิ่งที่ผิด…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2022 “รับการช่วยกู้จากความตาย”

อิสยาห์ 65:1-3ก, 8-9 – เราพร้อมที่จะให้ผู้ที่มิได้ขอพบเราหาเราได้ เราพร้อมที่จะให้ผู้ที่ไม่แสวงเราพบเราได้ เราว่า “เราอยู่ที่นี่ เราอยู่ที่นี่” ‘ต่อประชาชาติที่ไม่ออกนามของเรา’ เรายื่นมือของเราออกตลอดวันต่อชนชาติที่มักกบฏ ผู้ดำเนินในทางที่ไม่ดี ติดตามอุบายของตนเอง ชนชาติที่ยั่วเย้าเราซึ่งๆ หน้าอยู่เสมอ … พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า “เหล้าองุ่นหาได้จากพวงองุ่น และเขากล่าวว่า ‘อย่าทำลายมันเสีย เพราะมีพระพรอยู่ในนั้น’ ฉันใด เราก็จะกระทำด้วยเห็นแก่ผู้รับใช้ของเรา และไม่ทำลายเขาหมดทีเดียวฉันนั้น เราจะนำเชื้อสายออกมาจากยาโคบ และผู้รับมรดกภูเขาทั้งหลายของเราจากยูดาห์ผู้เลือกสรรของเราจะได้รับมันเป็นมรดก และบรรดาผู้รับใช้ของเราจะอาศัยอยู่ที่นั่น” คุณรู้ได้อย่างรวดเร็วว่า การอาศัยอยู่ในเมืองเซนต์หลุยส์นั้นคุณไม่สามารถเก็บผักและผลไม้ไว้ได้นานแม้จะแช่อยู่ในตู้เย็นก็ตาม เพราะที่นี่มีความชื้นสูงมากทำให้ผักและผลไม้อย่างองุ่นพวงงามเน่าเสียเร็วมาก…

Continue reading