“คุณค่าที่คุณมีอยู่”

ถ้าใครที่เคยคิดว่าตัวเองมีปมด้อยไม่เก่งเท่ากับคนอื่น ทั้งยังต่ำต้อยด้วยความสามารถแล้วต้องหยุดคิดดังกล่าวนี้เสีย อย่าเอาตัวเราไปเปรียบกับคนอื่นแล้วคิดว่าสู้เขาไม่ได้ ความจริงแล้วเราทุกคนต่างก็มีคุณค่าของแต่ละคนอยู่เหมือนกัน เพียงแต่บางคนอาจจะยังค้นไม่เจอก็เลยไม่ได้นำออกมาใช้เหมือนคนอื่นเขา

            สิ่งแรกเราต้องเข้าใจชีวิตของเราว่าอะไรคือจุดอ่อน และอะไรคือจุดแข็งของเรา ถ้ามีจุดอ่อนก็อย่าเพิ่งไปลงความเห็นว่าจุดอ่อนนั้นเป็นเหมือนเศษขยะที่ใช้ไม่ได้แล้ว ถ้าเรามีศิลปะในการดำเนินชีวิตเราจะเข้าใจและพอมีวิธีปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนที่มีอยู่ให้ดีขึ้น และจุดอ่อนที่มีอยู่ก็อาจจะกลายเป็นจุดแข็งที่จะนำมาใช้เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตเราได้

            ต้องเข้าใจว่า “ชีวิต” หมายถึงสิ่งที่ยังไม่ตายยังสามารถปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นจนกลายเป็นคุณค่าต่อชีวิตได้อีก แต่ถ้าตายแล้วนั่นแหละถึงจะนำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไม่ได้ต้องทิ้งอย่างเดียว ฉะนั้นอะไรๆ ที่มีอยู่ในตัวเรานั้นล้วนแต่นำมาใช้ให้เป็นคุณค่าต่อชีวิตได้ทั้งนั้น ให้ดูเศษเหล็กเศษโลหะที่ถูกทิ้งแล้ว เมื่อนำมาหลอมเข้าด้วยกันจะกลายเป็นแผ่นเหล็กแผ่นใหญ่ที่ใช้ประโยชน์ได้มากมาย จุดอ่อนต่างๆ ของเราก็เช่นกันเอามาหลอมเข้าด้วยกัน ก็จะกลายเป็นจุดแข็งที่มีคุณค่าได้เช่นกัน ดูอย่างไม้ปาเก้ที่เขาเอาเศษไม้มาแก้ไขดัดแปลงเป็นไม้ปูพื้นที่สวยและมีความแข็งแรงทนทานราคาแพงอีกต่างหาก แล้วเราผู้เป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีจะมายอมแพ้ให้กับเศษเหล็กเศษไม้ได้หรือ

            ดังนั้น อย่าไปคิดหรือเข้าใจผิดว่าเรามีปมด้อยมีจุดอ่อนและสู้คนอื่นไม่ได้ คิดว่าเราเป็นสิ่งเนรมิตของพระเจ้าที่มีคุณค่ามากมาย เพียงแต่เราไม่ค้นหาและนำสิ่งที่มีคุณค่าในตัวเราออกมาใช้ให้เต็มที่เท่านั้น ดูตัวอย่างบุคคลสำคัญของโลกมากมายที่เคยคิดว่าตนต่ำต้อย แต่เมื่อเขาค้นพบคุณค่าที่เขามีอยู่และนำออกมาใช้ สิ่งนั้นก็ได้สร้างคุณค่าให้เขาจนกลายเป็นยอดมนุษย์ได้ ทั้งๆ ที่ครั้งแรกเขายังคิดว่าเป็นเพียงแค่ “เศษมนุษย์” เท่านั้น

            ในพระคริสตธรรมคัมภีร์มีข้อความแห่งความจริงสนับสนุนเรื่องนี้ไว้ดังนี้   “ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย จงพิจารณาดูว่า พวกท่านที่พระเจ้าได้ทรงเรียกมานั้นเป็นคนพวกไหน  มีน้อยคนที่โลกนิยมว่ามีปัญญา มีน้อยคนที่มีอำนาจ มีน้อยคนที่มีตระกูลสูง แต่พระเจ้าได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าโง่เขลา เพื่อทำให้คนมีปัญญาอับอาย และได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าอ่อนแอ เพื่อทำให้คนที่แข็งแรงอับอาย พระเจ้าได้ทรงเลือกสิ่งที่โลกถือว่าต่ำต้อยและดูหมิ่น และเห็นว่าไร้สาระ เพื่อทำลายสิ่งซึ่งโลกเห็นว่าสำคัญ” (1 โครินธ์ 1:26-28)

            นี่คือ คำยืนยันจากพระคำของพระเจ้าที่บอกว่าคนโง่เขลาต่ำต้อยไร้ค่าในสายตาของโลก ได้กลับกลายมาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเพื่อคนที่โอ้อวดว่าตัวเก่งให้อับอาย พระเจ้าสร้าง “ดิน” ให้เป็น “ดาว” ได้ จุดอ่อนให้กลายเป็นจุดแข็ง ทุกคนเกิดมาตัวเปล่าแต่คุณค่าที่ทุกคนมีอยู่นั้นล้วนมาสร้างกันทีหลังทั้งนั้น พระเจ้าทรงเป็นแหล่งปัญญาและปัญญาเป็นแหล่งของเกียรติยศจากความสำเร็จในชีวิต

โดย: อาจารย์อำนวย  เรืองชาญ

นักจัดรายการวิทยุ “เพื่อคุณกำลังใจ” และ “บ้านนี้มีรัก”

องค์การก้าวไปสู่ความสว่าง

Comments are closed.