“กิจกรรมวันเด็ก 1 (Youth)”

ในวันที่ 8 มกราคม 2024 ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือร่วมใจร่วมรับใช้กับคริสตจักรราชกิจ จังหวัดเลย เข้าไปจัดกิจกรรมวันเด็กแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนหฤทัยคริสเตียน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมวันเด็กและการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการแสดงออกและเรียนรู้ต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ในระหว่างเวลา 08:30 – 12:00 น. กับนักเรียนในระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการดำรงชีวิตในวัยเด็กที่ควรจะเป็นตามแบบคริสตชน พร้อมกับการประกาศข่าวประเสริฐแก่เด็กโดยตรง โดยผ่านกิจกรรม สันทนาการ เกม เพลง และผ่านการรับชมละครใบ้ เรื่องหัวใจพองโต พร้อมตอบคำถามรับรางวัลจากการรับชม พร้อมกับการมอบกิ๊ฟเซ็ทจากองค์การก้าวไปสู่ความสว่างที่ได้จัดเตรียมไปมอบให้แก่เด็กๆ ซึ่งเป็นการประกาศข่าวประเสริฐแก่เด็กๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกิจกรรมในวันนี้จัดเป็น 2 รอบด้วยกัน ในรอบแรกหว่างเวลา 08:30-10:00 น. และรอบที่ 2 ระหว่างเวลา 10:30-12:00 น. ซึ่งได้รับการตอบสนองจากเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมเป็นอย่างดี เด็กๆ ได้รับความสนุกสนานและได้รับข้อคิดในการดำเนินชีวิตที่ดีในทางของพระเจ้าเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตปัจจุบัน

🙏ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงรักเด็กๆ และทรงอวยพรเด็กๆ ขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรทรงนำทางชีวิตของเด็กๆ เหล่านี้ให้เติบโตขึ้นในทางดีของพระองค์ด้วยเถิด อาเมน

🙏ขอบคุณท่าน ศจ.ชื่น สกุลปัน คณะผู้บริหารและครูทุกท่านของโรงเรียนหฤทัยคริสเตียนหนองหิน ที่อนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมพร้อมให้การต้อนรับทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างด้วยความอบอุ่นเป็นกันเองอย่างดียิ่ง ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรท่านและคณะผู้บริหารพร้อมด้วยครูทุกท่านที่จะมีพลังในการส่งเสริมและสร้างชีวิตเด็กๆ อยู่เสมอ

ชื่อ-ที่อยู่-ที่ติดต่อ

Comments are closed.