กิจกรรมแจกกิ๊ฟเช็ทวันแม่ โรงเรียนบ้านกุดเลา อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

**กิจกรรมแจกกิ๊ฟเช็ทวันแม่ โรงเรียนบ้านกุดเลา ต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมรับใช้ 3
ขอบคุณอาสาสมัครร่วมรับใช้ คุณครู จงใจ ภูมิโสม คุณครูโรงเรียนบ้านกุดเลา ที่มีหัวใจในการรักเด็กๆ และรักพระเจ้า โดยทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ประสานงานดำเนินการติดต่อกับคุณครูเพื่อมอบกิ๊ฟเซ็ทวันแม่ไปมอบให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนดังกล่าว ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ปลูกฝังคุณค่าและค่านิยมที่มีต่อมารดาผู้ให้กำเนิดได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่เด็กเหล่านี้จะได้รู้จักกับความรักในองค์พระเยซูคริสต์ผ่านกิ๊ฟเซ็ทที่ได้รับไปอีกด้วย


ขอบคุณพระเจ้าสำหรับโอกาสอันดีที่พระองค์ทรงประทานให้แก่เด็กๆ เหล่านี้ ขอพระองค์ทรงนำชีวิตของเด็กเหล่านี้ที่จะพบกับความรักของพระองค์ด้วยเถิด
ขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเลาและคุณครูจงใจ ภูมิโสม ที่มอบโอกาสในการรับใช้แก่ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่าง
ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร

Updated: August 25, 2021 — 5:04 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา