“กิจกรรมการประกาศในโรงเรียน Youth (9)”

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2023 ระหว่างเวลา 9:00 ถึง 10:30 น. ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือ ร่วมใจ และร่วมรับใช้กับคริสตจักรสัมพันธ์อุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นวันที่สามในการเข้าไปจัดกิจกรรมประกาศส่งเสริมการเรียนรู้ความหมายของวันคริสต์มาสที่แท้จริงแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนวัดหัวกลับ หมู่ที่ 5 บ้านหัวกลับ ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการเปิดสอนแก่เด็กนักเรียนในระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมสันทนาการ เกม เพลง และการรับชมอนิเมชั่นเรื่อง “บู๊ทแดงกับคริสต์มาส”…

Continue reading

“กิจกรรมการประกาศในโรงเรียน Youth (8)”

ในช่วงบ่ายของวันที่ 19 ธันวาคม 2023 ระหว่างเวลา 13:00 ถึง 14:30 น. ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างยังคงร่วมมือร่วมใจร่วมรับใช้กับคริสตจักรสัมพันธ์อุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เข้าไปจัดกิจกรรมประกาศส่งเสริมการเรียนรู้ความหมายของวันคริสต์มาสที่แท้จริง แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น หมู่ 6 บ้านดอนตะไล้ ตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นโรงเรียนแห่งที่สองของวันนี้ในการเข้าไปจัดกิจกรรมคริสต์มาสในโรงเรียนในอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการเปิดสอนแก่เด็กนักเรียนในระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีกิจกรรมสันทนาการ เกม เพลง และการรับชมอนิเมชั่นเรื่อง “บู๊ทแดงกับคริสต์มาส” เพื่อรับรางวัลพิเศษจากตอบคำถามจากการรับชม…

Continue reading

“กิจกรรมการประกาศในโรงเรียน Youth (7)”

ในวันที่ 19 ธันวาคม 2023 ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างยังคงร่วมมือร่วมใจร่วมรับใช้กับคริสตจักรสัมพันธ์อุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นวันที่สอง โดยโรงเรียนแรกของการเข้าไปจัดกิจกรรมคริสต์มาสในโรงเรียนในวันนี้ได้แก่โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน หมู่ 5 บ้านดอนตาลเสี้ยน ตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างเวลา 09:00 – 10:30 น. กับนักเรียนในระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อประกาศข่าวประเสริฐและส่งเสริมการเรียนรู้ความหมายของวันคริสต์มาสที่แท้จริงแก่เด็กนักเรียนโดยผ่านกิจกรรม สันทนาการ เกม เพลง และการรับชมอนิเมชั่นเรื่อง “บู๊ทแดงกับคริสต์มาส” พร้อมกับการร่วมตอบคำถามรับรางวัลจากการรับชม สุดท้ายเป็นการมอบกิ๊ฟเซ็ทและสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับคริสต์มาส…

Continue reading

กิจกรรมการประกาศในโรงเรียน Youth (6)

ในช่วงบ่ายของวันที่ 18 ธันวาคม 2023 ระหว่างเวลา 13:00 – 14:30 น. ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือร่วมใจร่วมรับใช้กับคริสตจักรสัมพันธ์อุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เข้าไปจัดกิจกรรมประกาศกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ หมู่ 3 บ้านหนองซ่อนผึ้ง ตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่สองของวันนี้ในการเข้าไปจัดกิจกรรมคริสต์มาสในโรงเรียนในอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนในระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อประกาศข่าวประเสริฐและส่งเสริมการเรียนรู้ความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาส ผ่านกิจกรรม สันทนาการ เกม เพลง และผ่านการรับชมอนิเมชั่นเรื่อง “บู๊ทแดงกับคริสต์มาส”…

Continue reading

กิจกรรมการประกาศในโรงเรียน Youth (5)

วันที่ 18 ธันวาคม 2023 ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือร่วมใจร่วมรับใช้กับคริสตจักรสัมพันธ์อุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นวันแรกและโรงเรียนแรกของการเข้าไปจัดกิจกรรมคริสต์มาสในโรงเรียนในอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงเรียนประชาวิทยาคาร หมู่ที่ 4 บ้านหนองสามเกวียน ตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างเวลา 09:00 – 10:30 น. กับนักเรียนในระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อประกาศข่าวประเสริฐและส่งเสริมการเรียนรู้ความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาส โดยผ่านกิจกรรม สันทนาการ เกม เพลง และผ่านการรับชมอนิเมชั่นเรื่อง…

Continue reading