ประมวลภาพโครงการแว่นตา

20171207 #1_๑๗๑๒๒๘_0046

องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาล เอกชน หน่วยงานคริสเตียน และคริสตจักรท้องถิ่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อจัดกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์ โดยใช้หลักการการสำแดงความรักผ่านการกระทำไปสู่เพื่อนมนุษย์ ผ่านโครงการด้านสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาจิตใจในโครงการต่างๆ Comments comments

” กิจกรรมวันพ่อ ” (4-12-2017)

แจกของ

“พ่อ”  นอกจากจะหมายถึงชายผู้ให้กำเนิดแก่ลูกร่วมกับแม่, คำที่ลูกเรียกชายผู้ให้กำเนิด หรือเลี้ยงดูแล้ว พ่อยังมีความหมายอีกมากมายสำหรับผู้ที่เป็นลูก อีกทั้งยังเป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งเช่นเดียวกับแม่ องค์การก้าวไปสู่ความสว่างจึงได้ตั้งบู๊ทกิจกรรมวันพ่อ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2017 ที่หน้าสำนักงาน โดยใช้หัวข้อว่า “เทิดพระคุณพ่อ” Comments comments

“งานฉลองครบรอบ 500 ปี คริสตจักรโปรเตสแตนต์ ” (16-17 /11/ 2017)

500-4

งานฉลองครบรอบ 500 ปี คริสตจักรโปรเตสแตนต์  (16-17 /11/ 2017) จัดขึ้น ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2017  ซึ่งองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้เป็นส่วนหนึ่งในงานครั้งนี้ โดยมีตัวแทนเข้าร่วมการสัมมนาในภาคกลางวัน พร้อมกับการจัดบู๊ทกิจกรรมเพื่อแจก หนังสือ เผยคลังสมบัติอันล้ำค่า มาร์ติน ลูเธอร์ และ DVD  ชุด “บุรุษผู้มีนามว่า มาร์ติน” ซึ่งมี 3ภาคด้วยกันคือ ภาคที่ 1 : บุรุษผู้ปฏิรูป  ภาคที่ 2: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และภาคที่ 3:การเปลี่ยนแปลง   พร้อมกันนี้ยังได้เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองในภาคกลางคืนด้วย Comments comments

“การประชุมสัมมนา 500 ปีแห่งการปฏิรูป สู่อนาคตแห่งการส่งต่อ” (14-15 /11/2007)

500 years Nov 15 (125)

การประชุมสัมมนา 500 ปีแห่งการปฏิรูป สู่อนาคตแห่งการส่งต่อ (14-15 /11/2007) องค์การก้าวไปสู่ความสว่าง ได้มีส่วนในการอบรมสัมมนา ผู้นำองค์กรคริสตจักรสหทัยลูเธอรั่น ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2017 ในด้านการนมัสการ เพลงสั้นและกิจกรรมสันทนาการต่างๆ Comments comments

“ Thank the Lord for He is Good ขอบพระคุณพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงพระคุณ”

DSC07483

องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้จัดงานสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าและฉลองครบรอบ 25ปีการดำเนินพันธกิจ ในวันที่ 11พฤศจิกายน 2017 ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็ก ร.1 พัน.2 รอ. ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยใช้หัวข้องานว่า “ Thank the Lord for He is Good ขอบพระคุณพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงพระคุณ” -เพื่อเป็นการสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้า และเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปีการดำเนินพันธกิจ Comments comments

Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา