“วันเด็กแห่งชาติ”

333

“รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้เล็งเห็นคุณค่าของเด็กและเยาวชนที่กำลังเติบโตขึ้นมาเป็นอนาคตของชาติเป็นอย่างดี ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างจึงได้ตั้งบู๊ทแจกกิ๊ฟเซ็ทแก่เด็กๆที่หน้าสำนักงานเพื่อมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันเด็ก Comments comments

“กิจกรรมประกาศในโรงเรียน” ( Youth) จ.ชลบุรี

222

วันที่19 ธันวาคม 2017 ระหว่างเวลา 8.30-10.00 น. องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือกับคริสตจักรร่วมพระคุณ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เข้าไปจัดกิจกรรมการประกาศเนื่องในวันคริสต์มาสแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านทุ่งคา ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และระหว่างเวลา 14.30-15.30 น. ในวันเดียวกันองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือกับศาลาธรรมไมตรีจิต อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เข้าไปจัดกิจกรรมการประกาศเนื่องในวันคริสต์มาสแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน วัดดอนดำรงธรรม ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี Comments comments

“กิจกรรมประกาศในโรงเรียน” (Youth) จ.ปราจีนบุรี

คริสต์มาส 11

องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือกับสถานประกาศบ้านเปี่ยมรัก อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ได้เข้าไปจัดกิจกรรมการประกาศในโรงเรียนในเขตอำเภอนาดีและอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2017 ที่ผ่านมา โดยเข้าไปจัดกิจกรรมประกาศในโรงเรียนเนื่องในเทศกาลคริสต์มาส สำหรับเด็กนักเรียน โดยผ่านกิจกรรมสันทนาการ เกม เพลง ต่างๆพร้อมกันนี้ยังได้นำกิ๊ฟเซ็ทที่ประกอบด้วยใบปลิวคริสต์มาส บทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์พร้อมกระเป๋าสำหรับใส่อุปกรณ์เครื่องเขียนแก่เด็กนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา และกิ๊ฟเซ็ทซึ่งประกอบด้วยพวงกุญแจตุ๊กตารูปต่างๆ ใบปลิวเพื่อการประกาศเกี่ยวกับคริสต์มาสและหนังสือเล่มเล็กเพื่อการประกาศเรื่อง “น้องรู้ไหม พระเยซูคือใคร” เด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นอนุบาล  ซึ่งเป็นการประกาศแก่เด็กอีกช่องทางหนึ่งกิจกรรม Comments comments

ประมวลภาพโครงการแว่นตา

20171207 #1_๑๗๑๒๒๘_0046

องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาล เอกชน หน่วยงานคริสเตียน และคริสตจักรท้องถิ่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อจัดกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์ โดยใช้หลักการการสำแดงความรักผ่านการกระทำไปสู่เพื่อนมนุษย์ ผ่านโครงการด้านสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาจิตใจในโครงการต่างๆ Comments comments

” กิจกรรมวันพ่อ ” (4-12-2017)

แจกของ

“พ่อ”  นอกจากจะหมายถึงชายผู้ให้กำเนิดแก่ลูกร่วมกับแม่, คำที่ลูกเรียกชายผู้ให้กำเนิด หรือเลี้ยงดูแล้ว พ่อยังมีความหมายอีกมากมายสำหรับผู้ที่เป็นลูก อีกทั้งยังเป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งเช่นเดียวกับแม่ องค์การก้าวไปสู่ความสว่างจึงได้ตั้งบู๊ทกิจกรรมวันพ่อ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2017 ที่หน้าสำนักงาน โดยใช้หัวข้อว่า “เทิดพระคุณพ่อ” Comments comments

Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา